Projekt założeń noweli o VAT zakłada, że rozszerzone i doprecyzowane zostaną przepisy przewidujące mechanizm tzw. odwróconego obciążenia VAT-em dla niektórych postaci złota i telefonów komórkowych. W takim przypadku obowiązek odprowadzenia VAT do urzędu skarbowego ciąży na kupującym, a nie na sprzedającym towar. Zdaniem resortu finansów takie rozwiązanie skuteczniej przeciwdziała nadużyciom w rozliczeniu VAT.

Teraz mechanizm odwróconego VAT obejmuje m.in. sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych i handel złomem.

Zobacz: VAT: resort finansów planuje rozszerzenie reverse charge >>

Więcej towarów wrażliwych

Nowe przepisy zakładają także rozszerzenie listy tzw. towarów wrażliwych. Handel nimi podlega rozliczeniom miesięcznym oraz odpowiedzialności solidarnej, co oznacza, że kupujący odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy.

Resort finansów chce, by na listę towarów wrażliwych trafiły srebro i platyna oraz komputery przenośne (m.in. laptopy, notebooki) oraz konsole do gier.

Jak wynika z raportu, zastrzeżenia uczestników konsultacji budziło m.in. ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu przekraczających 20 tys. zł netto.

Resort finansów uwzględnił uwagi zgłoszone przez BCC, Pracodawców RP a także innych uczestników konsultacji i postanowił utrzymać ograniczenie kwotowe stosowania mechanizmu odwrotnego opodatkowania VAT tylko wobec dostaw telefonów komórkowych.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postulowała, aby rozszerzyć mechanizm odwróconego VAT na tablety, ponieważ smartfony i tablety mają zbliżone cechy użytkowe. MF odrzucił jednak tę propozycję tłumacząc, że skala nieprawidłowości rozliczania VAT w przypadku tabletów nie wskazuje na konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania.

BCC i Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaproponowały, aby wprowadzić definicję działalności niepodlegającej VAT. Uwaga ta jednak nie została uwzględniona, bo według resortu ustawa o VAT definiuje już w art. 15 działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT.

Wielu uczestników konsultacji - m.in. eksperci stowarzyszenia Pracodawców RP - zwróciło uwagę na przepis mający zlikwidować zwolnienie z VAT przy usługach stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej bądź ubezpieczeniowej, który stanowi odrębną całość. Taka nowelizacja spowodowałaby zwiększenie kosztów działalności ubezpieczeniowej i wzrost wysokości składek ubezpieczeniowych. Wątpliwości dotyczą także zgodności takiego rozwiązania z prawem Unii Europejskiej - napisali Pracodawcy RP. Ze względu na zgłoszone uwagi resort finansów poinformował o zawieszeniu prac nad tymi zmianami.

Zmieni się wielkość kaucji gwarancyjnej

W założeniach noweli ustawy o VAT znalazły się też zapisy zmieniające wielkość kaucji gwarancyjnej, której wpłacenie (przez sprzedawcę) zwalnia nabywcę towarów z odpowiedzialności podatkowej za nieuregulowane zobowiązania podatkowe sprzedawcy.

MF chce, aby minimalna wielkość kaucji gwarancyjnej w przypadku handlu paliwami wyniosła 1 mln zł (wobec 200 tys. zł obecnie) a maksymalna 10 mln (zamiast 3 mln zł obecnie).

Zobacz: Sprzedawcy paliwa zapłacą wyższą kaucję gwarancyjną >>

W założeniach projektu podkreślono również, że powinien on dostosować przepisy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE oraz orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi m.in. o uregulowanie kwestii związanych z ustaleniem proporcji (przy odliczaniu VAT) w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych - podlegających i niepodlegających VAT.

Zmiany dotyczyłyby także zakresu zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionych z VAT usług finansowych i ubezpieczeniowych. Resort finansów chciałby, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r. (PAP)

krm/ drag/

Zobacz też: Planowane zmiany w VAT uchylą furtkę dla przestępców podatkowych >>