Organizatorem warsztatów była Prokuratura Regionalna w Gdańsku. W trakcie warsztatów wystąpili również: Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej - prokurator Przemysław Funiok oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej – prokurator Michał Ostrowski.

Celem szkolenia było zapewnienie lepszej współpracy organów i służb, zajmujących się zwalczaniem przestępczości skarbowej i podniesienie efektywności ścigania tego typu przestępczości.