"Na posiedzeniu przedstawiciel Pełnomocnika Rządu przedstawił założenia i strukturę Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, opracowanego w oparciu o wkłady przygotowane przez Zespoły Robocze oraz omówił procedurę dalszych prac nad dokumentem, w szczególności konsultacji w ramach struktury organizacyjnej ds. wprowadzenia euro w Polsce" - napisano w komunikacie.

Według wcześniejszych informacji Ministerstwo Finansów miało przygotować Narodowy Plan Wprowadzenia Euro w Polsce w III kwartale 2011 roku.

Przygotowanie Narodowego Planu Wprowadzenia Euro zostało przewidziane w dokumencie "Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro", przyjętym przez rząd w październiku 2010 roku.

W marcu br. Marek Rozkrut, dyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów, zapewniał w rozmowie z PAP, że Narodowy Plan Wprowadzenia Euro w Polsce będzie gotowy i przyjęty przez rząd w III lub IV kwartale tego roku, jednak nie będzie w nim daty wejścia do strefy euro. (PAP)