Ministerstwo tłumaczy, że to konieczne ze względu na regulacje unijne. 31 października br. przestanie bowiem obowiązywać zwolnienie z akcyzy dotyczące gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. MF zaplanowało wprowadzenie stawki w wysokości 1,28 zł/1GJ, co - zgodnie z obliczeniami resortu - oznacza, że podatek będzie stanowił ok. 3 proc. średniej ceny hurtowej gazu.

Przewiduje się, że zwolnienia będą dotyczyły np. gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, żłobków, czy szpitali. Zwolnienie ma objąć także wyroby gazowe przeznaczone do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, leśniczych, metalurgicznych, czy redukcji chemicznej.

Przewidziano także zwolnienie dla tzw. zakładów energochłonnych, w których wprowadzono w życie "systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższania efektywności energetycznej".

Czytaj także:

Resort gospodarki krytykuje propozycje MF dot. akcyzy na gaz >>>