Tegoroczny budżet realizowany jest przy deficycie 35,56 mld zł.

"Wstępnie w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założyliśmy maksymalny pułap deficytu w 2014 roku na poziomie 55 mld zł. To nie oznacza, że taki będzie deficyt budżetowy zapisany w ustawie, z reguły jest on niższy. Ten założony maksymalny poziom deficytu wynika z uwarunkowań zewnętrznych oraz naszej prognozy wzrostu PKB" - poinformowała.

Z wcześniejszych informacji PAP wynika, że prognoza wzrostu PKB na przyszły rok na poziomie 2,5 proc. najprawdopodobniej znajdzie się we wstępnych prognozach wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2014 rok, które do 10 maja każdego roku są przekazywane partnerom społecznym w Komisji Trójstronnej.

Niedawno MF obniżyło prognozę wzrostu na ten rok do 1,5 proc. z 2,2 proc.

"Zakładamy w przyszłym roku minimalny wzrost wydatków, nawet poniżej reguły wydatkowej" - powiedziała Majszczyk.

bg/ map/ osz/