Wydatki budżetu państwa wyniosły po październiku 271 mld 4,5 mln zł (82,8 proc. planu na ten rok), a dochody 231 mld 549,9 mln zł (84 proc. planu).

Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) wyniosły po październiku 841, proc. planu rocznego, czyli 146 mld 303,6 mln zł. W znowelizowanym budżecie na 2013 rok założono wpływy z podatków pośrednich na 174 mld 50 mln zł. Rząd zdecydował się na nowelizację budżetu z powodu niższych niż planowano dochodów podatkowych w pierwszej połowie roku.

Jednocześnie resort finansów poinformował w piątek, że w październiku MF zapłaciło równowartość 456,7 mln euro (1 mld 911,6 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 134,9 mln euro (564,1 mln zł) odsetek. Zgodnie z komunikatem stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec października 2013 roku wyniósł łącznie 6 mld 831 mln euro (28 mln 530,3 mln

zł). (PAP)

mmu/ pad/