Szkoła w Warszawie lub okolicach może starać się o akredytację systemu Szkół Europejskich. Ma to...
Monika Sewastianowicz
18.07.2017
Prawie 300 szkół otrzyma w tym roku wsparcie na rozwój infrastruktury sportowej na łączną kwotę 245...
PAP
18.07.2017
Badania Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach wykazały bakterie salmonelli u 14...
PAP
18.07.2017
Sponsorowana przez zagranicę ankieta fałszywie przedstawia szkolną katechezę jako dyskryminację -...
PAP
18.07.2017
Kandydat na dyrektora szkoły powinien posiadać aktualną ocenę pracy, czyli uzyskać co najmniej...
Monika Sewastianowicz
18.07.2017
Blisko 300 szkół zyska nowoczesne i bezpieczne obiekty sportowe dzięki rekordowej kwocie 245 mln...
PAP
18.07.2017
100 książek, 500 e-booków i 10 czytników Kindle - przenośnych urządzeń do czytania książek...
PAP
18.07.2017
MEN przygotował projekt rozporządzenia określającego wymogi przeciwpożarowe wobec oddziałow...
Monika Sewastianowicz
17.07.2017
Dzieci z rodzin poszkodowanych przez klęski żywiołowe będą mogły otrzymać do 1000 zł na zakup...
Monika Sewastianowicz
17.07.2017
Samorządy dostały dużo mniej pieniędzy, niż wymaga wdrażanie reformy oświaty. Gminy narzekają też...
Monika Sewastianowicz
17.07.2017
Staż ulegnie przedłużeniu o okres nieobecności nauczycielki w pracy. Każdy tego typu przypadek...
Jan Chojnacki
17.07.2017
Brak należytej ochrony dzieci w salach zabaw, szkołach tańca, szkołach języków obcych i innych...
PAP
17.07.2017
Zmiany w Karcie Nauczyciela powinny być uchwalone jako odrębna nowelizacja, a nie razem z ustawą o...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Informacje i porady dotyczące kraju, do którego podróżujesz, telefony alarmowe - to wszystko...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji...
Bożena Barszczewska
14.07.2017
34 mln zł kosztować będzie rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (Wielkopolskie)....
PAP
14.07.2017
Rezygnacja z działań antydyskryminacyjnych jest działaniem, które utrwali albo nawet pogłębi obecne...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
MENzachęca do udziału w akcji oddawania krwi. W tym celu pod gmachem resortu stanie specjalny...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Realizacja obowiązku szkolnego w polskim systemie edukacji dotyczy dzieci mieszkających na terenie...
PAP
13.07.2017
Prawo Oświatowe utrudnia dostęp dzieci Polonii do polskiej edukacji poprzez ograniczenie prawa...
PAP
13.07.2017
W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły będzie musiał uwzględnić także podstawowe kierunki...
Monika Sewastianowicz
13.07.2017
Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać...
Joanna Lesińska
13.07.2017
Reforma szkolnictwa zawodowego nie jest możliwa bez zaangażowania pracodawców - podkreśliła...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
Już tylko do 17.07 czekamy na zgłoszenia kandydatów do konkursu na Super Dyrektora Szkoły i Super...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
W publicznych poradniach psychlogiczno pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu...
Joanna Lesińska
12.07.2017
Krawców, fryzjerów, stolarzy i przedstawicieli innych zawodów, których brakuje w Wielkopolsce, będą...
PAP
12.07.2017
Świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje nad nim opiekę...
Anna Dudrewicz
12.07.2017
Oprócz postępowania konkursowego ustawa o systemie oświaty przewidywała w art. 36a ust. 14...
12.07.2017
Związek Nauczycielstwa Polskiego zażądał przeprosin od posłów, którzy podczas dyskusji o referendum...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
Decyzja o tym, czy uczeń objęty nauczaniem indywidualnym będzie się uczył w domu, będzie należeć do...
Monika Sewastianowicz
11.07.2017