Samorządy dostały dużo mniej pieniędzy, niż wymaga wdrażanie reformy oświaty. Gminy narzekają też...
Monika Sewastianowicz
17.07.2017
Staż ulegnie przedłużeniu o okres nieobecności nauczycielki w pracy. Każdy tego typu przypadek...
Jan Chojnacki
17.07.2017
Brak należytej ochrony dzieci w salach zabaw, szkołach tańca, szkołach języków obcych i innych...
PAP
17.07.2017
Zmiany w Karcie Nauczyciela powinny być uchwalone jako odrębna nowelizacja, a nie razem z ustawą o...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Informacje i porady dotyczące kraju, do którego podróżujesz, telefony alarmowe - to wszystko...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Wójt w formie zarządzenia ustala wykaz terminów przerw w pracy przedszkoli oraz zasad organizacji...
Bożena Barszczewska
14.07.2017
34 mln zł kosztować będzie rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (Wielkopolskie)....
PAP
14.07.2017
Rezygnacja z działań antydyskryminacyjnych jest działaniem, które utrwali albo nawet pogłębi obecne...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
MENzachęca do udziału w akcji oddawania krwi. W tym celu pod gmachem resortu stanie specjalny...
Monika Sewastianowicz
14.07.2017
Realizacja obowiązku szkolnego w polskim systemie edukacji dotyczy dzieci mieszkających na terenie...
PAP
13.07.2017
Prawo Oświatowe utrudnia dostęp dzieci Polonii do polskiej edukacji poprzez ograniczenie prawa...
PAP
13.07.2017
W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły będzie musiał uwzględnić także podstawowe kierunki...
Monika Sewastianowicz
13.07.2017
Informacje o wypłacie odprawy oraz wykorzystaniu urlopu dla poratowania zdrowia powinny zostać...
Joanna Lesińska
13.07.2017
Reforma szkolnictwa zawodowego nie jest możliwa bez zaangażowania pracodawców - podkreśliła...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
Już tylko do 17.07 czekamy na zgłoszenia kandydatów do konkursu na Super Dyrektora Szkoły i Super...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
W publicznych poradniach psychlogiczno pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu...
Joanna Lesińska
12.07.2017
Krawców, fryzjerów, stolarzy i przedstawicieli innych zawodów, których brakuje w Wielkopolsce, będą...
PAP
12.07.2017
Świadczenie wychowawcze wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje nad nim opiekę...
Anna Dudrewicz
12.07.2017
Oprócz postępowania konkursowego ustawa o systemie oświaty przewidywała w art. 36a ust. 14...
12.07.2017
Związek Nauczycielstwa Polskiego zażądał przeprosin od posłów, którzy podczas dyskusji o referendum...
Monika Sewastianowicz
12.07.2017
Decyzja o tym, czy uczeń objęty nauczaniem indywidualnym będzie się uczył w domu, będzie należeć do...
Monika Sewastianowicz
11.07.2017
19 lipca odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej dot. wniosku obywatelskiego o...
PAP
11.07.2017
W obowiązującym stanie prawnym organ prowadzący szkołę nie posiada kompetencji pracodawcy wobec...
Krzysztof Lisowski
11.07.2017
Władze Częstochowy ponownie zwróciły się do minister edukacji narodowej z wnioskiem o pieniądze na...
PAP
11.07.2017
Finansowanie zdrowia
Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem rejonowym w...
Monika Sewastianowicz
11.07.2017
Zmiany w zakresie wynagradzania nauczycieli zdecydowanie rozmijają się z zapewnieniami minister...
11.07.2017
Rodzice dwojga muzułmańskich dzieci, które z powodu święta Id al-Adha, nie były w szkole w dniu...
PAP
11.07.2017
Nauczycielowi, który wziął udział a w szkoleniu odbywającym się w dniu wolnym, przysługuje...
Joanna Lesińska
11.07.2017
Wdrażanie nowej podstawy programowej oraz podniesienie jakości edukacji matematycznej,...
PAP
10.07.2017
Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii powstanie w Grzymysławicach koło Wrześni...
PAP
10.07.2017