Klub PO-KO zarzucał Zalewskiej m.in. chaos w edukacji, pogarszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli.  Kolejnym argumentem było zlikwidowanie obowiązku przygotowania przedszkolnego pięciolatków; nadmierne obciążenie nauką siódmoklasistów i ósmoklasistów, którzy w dwa lata realizują trzyletni program gimnazjum; przepełnienie szkół oraz brak możliwości nauki w szkole przez uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Przez strajk szkoły mogą stracić część unijnych dotacji>>

 

Specustawa przedstawiana przez rząd

Minister Anna Zalewska ma kandydować do europarlamentu. Nie brała za bardzo udziału w rozwiązaniu kryzysu ze strajkiem nauczycieli. Tę rolę wzięli na siebie: wicepremier Beata Szydło i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Premier, który brał udział w debacie o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej mówił, że szefowa MEN "podjęła się trudnego zadania naprawy polskiego szkolnictwa". Podkreślił, że problemy, z którymi zmaga się polska oświata, pojawiły się nie tylko w ostatnich 10 czy 20 latach, ale i wcześniej, w okresie PRL.

- Czy wszystko udało się naprawić, czy wszystko udało się poprawić? Oczywiście, że nie. I dlatego zaproponowaliśmy - z szacunku dla nauczycieli, ale też z szacunku przede wszystkim dla uczniów okrągły stół - ocenił Morawiecki.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >