- Pierwszy etap tego strajku pokazał, że można wszystko zrobić, że nie trzeba godzić się na niegodne warunki funkcjonowania systemu edukacji. Że jesteśmy gotowi na prawdziwą debatę - mówił prezes ZNP - Stoimy tutaj silniejsi, pokazaliśmy, że w ciągu jednego dnia możemy zorganizować pół milionową rzeszę osób, które nas popierają. Pokazaliśmy, że są z nami rodzice, uczniowie i wiele środowisk, którym zależy na dobru polskiego ucznia - mówił Sławomir Broniarz.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Także Prezydium Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność-Oświata", który jest organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych, podjęło w czwartek wieczorem decyzję o zawieszeniu strajku nauczycieli od soboty 27 kwietnia. - Nie chcemy rozbijać jedności związków - powiedział przewodniczący WZZ Sławomir Wittkowicz.

 

Strajk od 8 kwietnia

Największy od 1993 r. strajk nauczycieli trwa od 8 kwietnia 2019 r.  W niektórych województwach strajkowała przeważająca większość nauczycieli, odsetek strajkujących wynosił: kujawsko-pomorskim – 91 proc., łódzkim – 87 proc., zachodniopomorskim – 85 proc. wielkopolskim – 84 proc., świętokrzyskim i śląskim – po 82 proc., warmińsko-mazurskim i dolnośląskim – po 81 proc.

Sprawdź w LEX: Jak interpretować orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za czas strajku? >

- Nie daliśmy się zastraszyć, pokazaliśmy naszą siłę, wolę walki. W jedności jest ogromna siła - mówił prezes ZNP - Panie Premierze, siadamy do pracy, ale chcemy, by pan był przygotowany na wrzesień do realizacji naszych postulatów - mówił Sławomir Broniarz.

 

Demontaż systemu oświaty

- Dzisiaj w Sejmie mamy do czynienia z próbą finalnego demontażu polskiego systemu edukacji.– powiedział Broniarz o ustawie, nad którą pracować będzie dzisiaj Sejm. Według Broniarza, strajk mógłby być prowadzony także w czasie matur, a rząd nie zdołałby rozwiązać tego problemu.

 

Po zmianie ustawy dyrektor sam sklasyfikuje maturzystę>>

- Nie bylibyście w stanie zastąpić nas, nauczycieli, podczas tego egzaminu - powiedział, zwracając się do rządu - W porozumieniu z uczniami, w porozumieniu z rodzicami, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do zakończenia nauki, ale powtarzam: zawieszamy, ale nie kończymy tego protestu - powiedział prezes ZNP.

 

- Nie wycofujemy (projektu) ustawy; będzie on procedowany na wypadek ewentualności sytuacji, która może dziś jest nie do przewidzenia, ale może się wydarzyć - powiedziała rzeczniczka PiS. Podkreśliła, że rząd chce zabezpieczyć się przed sytuacją, w której doszłoby ewentualnie do tego, że maturzyści będą pozbawieni możliwości zdania egzaminu dojrzałości.

 

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

 

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >