Czytaj: Po zmianie ustawy dyrektor sam sklasyfikuje maturzystę>>
 

Rady są przekładane

W szkołach średnich powiatu bełchatowskiego rady pedagogiczne, na których mają odbyć się klasyfikacje maturzystów, nie odbywają się – godziny ich rozpoczęcia są wciąż przekładane, bo nie ma wystarczającej liczby nauczycieli. – Sytuacja jest bardzo dynamiczna, mamy dzisiaj zaplanowane spotkania z dyrektorami szkół, na których dowiemy się, czy dyrektorzy udźwigną ten ciężar dopuszczenia uczniów do matur - mówi nam Krzysztof Borowski, rzecznik prasowy starostwa powiatowego w Bełchatowie.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

 

Jeśli nie, powiat będzie musiał wydelegować nauczycieli do udziału w radach pedagogicznych, co nie jest łatwe. „Na gorąco” władze mają jednak pewne pomysły na rozwiązanie kryzysu. – Mamy jedną szkołę, która nie strajkuje, może rozwiązaniem będzie pomoc nauczycieli z tej placówki – podkreśla Krzysztof Borowski. Powiat rozpatruje też rozwiązanie polegające na połączeniu sił nauczycieli, którzy nie strajkują – bo kilku nie bierze udziału w strajku, mimo strajku całej szkoły - oraz uczących w szkole nie objętej strajkiem. - Czekamy, co się wydarzy, może nauczyciele zmienią zdanie i przyjdą na rady, może coś się wyjaśni – dodaje rzecznik.

Sprawdź w LEX: Strajk nauczycieli i inne formy protestu - zadania dyrektora szkoły >

Kosztów dodatkowych nie będzie

Jak nas informuje Piotr Łojek, p.o. dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, według stanu na czwartek większość szkół w mieście - 12 z 16 - przeprowadziło rady pedagogiczne klasyfikacyjne, wczesnym popołudniem planowane były jeszcze dwie ostanie rady. - Dyrektorzy powołują zespoły nadzorujące i komisje egzaminacyjne na egzaminy maturalne. Współpracują pomiędzy sobą co do obsady komisji. Nauczyciele w zespołach nadzorujących pracują w ramach swojego pensum. Pracę egzaminatorów regulują odrębne przepisy CKE - podkreśla.

Marek Marcinkowski, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odpowiedział nam, że w większości szkół odbyły się  klasyfikacje i posiedzenia  rady pedagogicznej, a dwóch placówkach odbywają się w czwartek. - Jeżeli będą nieskuteczne, to jutro rano  będziemy przygotowywać rozwiązania awaryjne. Nie będą z tym związane dodatkowe koszty - zaznacza.

Wiele organów prowadzących już spokojnych

W jedynym liceum prowadzonym przez gminę Legionowo Rada Pedagogiczna w środę podjęła uchwałę o klasyfikacji uczniów – dowiadujemy się w biurze prasowym magistratu. W powiecie polkowickim w obu zespołach szkół średnich rady odbyły się, uczniowie zostali klasyfikowani i samorząd nie będzie miał problemu z delegowaniem nauczycieli. Kłopotu nie ma też m.in. w powiecie częstochowskim, gdzie większość nauczycieli nie strajkowała.

Sprawdź w LEX: Którzy nauczyciele są brani pod uwagę przy ustalaniu quorum rady pedagogicznej? >

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Prawa oświatowego przyjęty w środę przez rząd, jest obecnie procedowany w szybkim trybie w Sejmie. Zgodnie z nim w szkołach, w których rady pedagogiczne nie przeprowadzą klasyfikacji uczniów, co jest warunkiem dopuszczenia do matury, prawo takie będzie przysługiwało dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu - najczęściej to samorządy powiatowe i gminne. Dyrektor lub burmistrz, prezydent, starosta będą mogli wyznaczyć nauczyciela, który dokona klasyfikacji.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2019 >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >