Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej we wtorek odbyła się ogólnopolska manifestacja nauczycieli. Przyjechali do Warszawy z wielu polskich miast. Na transparentach widniały hasła: "Chcemy godnie zarabiać", "Podejmiemy znowu pracę, ale za godziwą płacę". 

Prezes ZNP potwierdził podczas manifestacji, że postulat związku - 30-procentowa podwyżka wynagrodzenia jeszcze w tym roku – jest niezmienny.  I zapowiedział kontynuację strajku. 

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

ZNP podtrzymuje swoje postulaty płacowe

- Oczekujemy stanowiska rządu w sprawie naszych postulatów - powiedział szef ZNP. A uczestniczący w manifestacji szef OPZZ Jan Guz powiedział, że "cała Polska z nauczycielami, wspiera walkę o dobro polskiej oświaty". Odnosząc się do propozycji premiera dotyczącej okrągłego stołu oświatowego, który ma się odbyć w najbliższy piątek, szef OPZZ zapowiedział: "My w tym udziału nie będziemy brać. Chcemy usiąść do stołu, ale wśród osób odpowiedzialnych, przygotowanych, znających polską szkołę i o takie rozmowy i dialog nam chodzi" – podkreślił szef OPZZ.

Sprawdź w LEX: Strajk w szkole: zadania dyrektora, opieka nad uczniami, wynagrodzenie nauczycieli >

Okrągły stół oświatowy odbędzie się 26 kwietnia na Stadionie PGE Narodowym. Do obrad premier Mateusz Morawiecki zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. Okrągły stół edukacyjny ma objąć cztery obszary. "Pierwszy to uczniowie, drugi – nauczyciele, trzeci – jakość edukacji i jakość kształcenia oraz czwarty, umownie, roboczo nazwany – nowoczesna szkoła, czyli odpowiadająca wymogom drugiej, a za chwilę trzeciej dekady XXI wieku" – mówił premier.

Czytaj: W przyszły piątek na stadionie okrągły stół oświatowy>>
 

Związki odmawiają udziału w "okrągłym stole"

- Nie weźmiemy udziału w obradach "okrągłego stołu" o oświacie; oczekujemy, że to będzie poważna debata organizowana przez prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego - zadeklarowały we wtorek po południu Związek Nauczycielstwa Polskiego i Federacja Związków Zawodowych.

Sprawdź w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

 - Wobec bardzo nieznanej, niejasnej i zupełnie nam niewyjaśnionej formuły dotyczącej obrad okrągłego stołu kierownictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego nie weźmie udziału w tych obradach. Zdecydowanie bliższa nam jest formuła, którą związek zainicjował w 2008 r. i wspólnie z prezydentem Kaczyńskim ją przeprowadził – powiedział Broniarz po spotkaniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Takie samo stanowisko zaprezentowała FZZ. - Nie wiemy, jaki będzie format okrągłego stołu w sprawie oświaty, kto, jak i o czym będzie debatować. Pozwala to wątpić w czystość intencji rządu – powiedział we wtorek szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz. - Po doświadczeniach negocjacji, które prowadzimy ze stroną rządową od 25 marca, dopóki nie mamy na piśmie bardzo szczegółowej rozpiski zasad i pozostałych elementów, to nie będziemy w takiej formule uczestniczyć – dodał.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi strajkującemu w miesiącu kwietniu można całą kwotę potrącenia potrącić jednorazowo w maju? >

Nie dowiedzieliśmy, jaki będzie zakres i formuła okrągłego stołu. Na razie wiemy, że mają być poruszone cztery tematy. Oprócz tego nic nie wiemy – powiedział po spotkaniu Prezydium RDS w sprawie okrągłego stołu szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. -  Przyjechałem tutaj między innymi po to, żeby więcej szczegółów się dowiedzieć. Niestety, tych szczegółów nie usłyszeliśmy – dodał.

 

 

Ubolewam i bardzo żałuję, że ZNP i FZZ rezygnują z możliwości wzięcia udziału w okrągłym stole dotyczącym oświaty - skomentowała decyzję związkowców minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. - Wierzymy, że matury odbędą się w terminie, w którym są przewidziane oraz że nauczyciele przeprowadzą rady klasyfikacyjne - dodała. 

Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej  ogłosiło w opublikowanym we wtorek wieczorem oświadczeniu, że szeroka formuła okrągłego stołu umożliwi wypracowanie stanowiska dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniem nauczycieli.

Można nim także przeczytać, że resort  "ma dobre porozumienie dla nauczycieli". MEN przypomina, że propozycje zawarte w porozumieniu przedstawionym 7 kwietnia przez rząd związkom zawodowym to m.in. podwyżka pensji dla nauczycieli w tym roku o 15 proc., dodatek za wychowawstwo nie mniejszy niż 300 zł, skrócenie ścieżki awansu zawodowego, dodatkowe świadczenie +na start+ 1000 zł dla nauczycieli zaczynających pracę oraz skrócenie ich stażu do 9 miesięcy.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciele przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie wychowawczym bądź urlopie macierzyńskim w roku szkolnym 2018/2019 są nadal członkami rady pedagogicznej? >

Matury trzeba przeprowadzić

Natomiast Komitet Strajkowy Nauczycieli zaapelował we wtorek do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych. - Apelujemy do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w związku z planowanym egzaminem maturalnym o niezwłoczne, jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, a koleżanki i kolegów nauczycieli prosimy o zebranie kworum i podjęcie uchwały klasyfikacyjnej – powiedział Maciej Rusiecki z Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Ja zaznaczył, zwołanie rad pedagogicznych powinno odbyć się "do końca tego tygodnia.
To egzamin dojrzałości, który my, nauczyciele, zdaliśmy, a rząd po raz kolejny pokazuje, że nie zdaje żadnego egzaminu – powiedział Rusiecki.

Sprawdź w LEX: Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 >

Wierzymy, że matury odbędą się w terminie, w którym są przewidziane - powiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska.  - Wierzymy, że nauczyciele, którzy chcą, aby ich uczniowie byli promowani, żeby podjęli studia, podejmą najlepsze dla nich decyzje i będą przeprowadzać rady klasyfikacyjne - dodała.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2019 >

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Jakie składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi należy potrącić za udział w strajku? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >