To realizacja deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że w obradach „Okrągłego stołu” będą mogły uczestniczyć osoby i instytucje związane z edukacją. - Szeroka formuła wydarzenia umożliwi wypracowanie stanowiska dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniem nauczycieli - powiedział premier.

Czytaj: Strajk nauczycieli - fiasko negocjacji, ZNP odrzuca propozycje rządu>>
 

Rząd chce licznej grupy uczestników

- Zapraszamy serdecznie z panią premier Beatą Szydło już na przyszły piątek, 26 kwietnia, na godz. 12.00. Zapraszamy na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji, spodziewamy się dużego zainteresowania – powiedział szef rządu. – Myślę, że okrągły stół będzie taką płaszczyzną, gdzie będziemy mogli wypracować najlepsze rozwiązania dla polskiej szkoły, dla polskiej rodziny, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego społeczeństwa – podkreślił premier. 

 

Rozmowy nie tylko o płacach

Jak deklaruje resort edukacji, okrągły stół zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie szeroką formułą do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie 4 obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. - Obrady będą koncertowały się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale również z awansem zawodowym i finansowaniem oświaty. Podczas okrągłego stołu zostaną poruszone również sprawy dotyczące podnoszenia jakości nauczania oraz udziału rodziców w procesie edukacji - czytamy w oświadczeniu MEN. 

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Związkowcy przyjdą, ale z rezerwą

- Będziemy 26 kwietnia na Stadionie Narodowym na rozmowach w ramach okrągłego stołu - zapowiedział w czwartek przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Dodał jednak, że i miejsce, i data budzą wątpliwości związkowców.

Sprawdź w LEX: Czy w czasie przerwy świątecznej zimowej lub wiosennej można zwołać zebranie rady pedagogicznej? >

Szef ZNP zapowiedział też, że decyzja o przyszłości strajku zostanie podjęta we wtorek przez zarząd ZNP. - Musimy ją przeanalizować w kontekście też tego, co się dzieje w kraju - tłumaczył.

Także we wtorek związkowcy będą dyskutowali na temat matur - problemem jest m.in. konieczność przeprowadzenia klasyfikacji uczniów w sytuacji, gdy nauczyciele strajkują. Jak zaznaczył prezes Broniarz, w tej sprawie opowiada się za wsparciem i klasyfikowaniem maturzystów.

Sprawdź w LEX: Czy ustalając kworum na posiedzeniu rady pedagogicznej uwzględnia się strajkujących nauczycieli? >

- Dyskusja jest potrzebna, chociaż według mnie będzie bardzo gorzka dla każdej strony – powiedział w czwartek szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa, odnosząc się do zapowiedzianego przez premiera Morawieckiego okrągłego stołu ws. oświaty. I dodał, że "Solidarność" jest zainteresowana udziałem w proponowanym przez premiera okrągłym stole. Ale przypomniał, że jego związek nie raz apelował o szerszą dyskusję na temat kształtu polskiej edukacji.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2019 >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy konferencja klasyfikacyjna dotycząca klasyfikacji 3 klas liceum ogólnokształcącego w szkole publicznej może być zwołana przez dyrektora w sobotę? >

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >