ZNP informuje, że dopuszczalne jest w te dni ustalenie przez komitet strajkowy wspólnie ze strajkującymi innych, niż wynikające z planu zajęć, godzin przebywania na terenie szkoły (przedszkola, placówki). Wynika to z faktu, że w czasie strajku pracownicy strajkujący nie świadczą pracy, zatem nie obowiązują ich polecenia dyrektora w tym dotyczące czasu pracy.

Jeśli dyrektor szkoły w czasie przerwy świątecznej nie wyznaczył dyżurów, z powodu braku zgłoszeń uczniów na zajęcia opiekuńcze, czyli jest to okres nieświadczenia pracy dla pracowników, osoby strajkujące nie mają obowiązku przebywać na terenie szkoły, a komitet strajkowy sporządzać listy strajkowej w tym dniu.

Czytaj też: UODO: Dane o strajkujących nauczycielach nie mogą trafiać do systemu >