Egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Do obu egzaminów przystąpiło ponad 727 tys. uczniów z całego kraju. Wyniki obu egzaminów zostaną ogłoszone 14 czerwca br. Termin wydania zaświadczeń i informacji zdającym to 21 czerwca.

 

 

Wątpliwe składy zespołów

Według rozporządzenia, które opublikowano tuż przed egzaminami, w składzie komisji mogła zasiadać każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. W przeprowadzeniu egzaminu pomagali pracownicy kuratoriów, ministerstwa, a także funkcjonariusze służby więziennej i strażacy.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Powołanie do zespołów nadzorujących egzaminy osób, które nie spełniają warunków Karty Nauczyciela, może być podstawą unieważnienia egzaminów - uważa rzecznik praw obywatelskich. W wystąpieniu do MEN podkreśla też, że nie wiadomo, kto zapłaci osobom powołanym w skład komisji.

 

W egzaminach pomogli strażacy i funkcjonariusze służby więziennej>>

 

Problem z maturami

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że w 80 proc. liceów warszawskich, w których strajkują nauczyciele, zagrożone jest przeprowadzenie tegorocznych matur. Zapowiedział też, że w stolicy nauczyciele dostaną pieniądze za dni, w których strajkują. Będą one wypłacane w formie dodatków.

 

Jak tłumaczy Anna Zalewska w większości szkół rady klasyfikacyjne przekładane są na 24-25 kwietnia, istnieje szansa, by w Wielkim Tygodniu dojść do porozumienia albo przynajmniej zawiesić strajk. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, gdy rady się nie odbędą, uczniowie nie będą mogli przystąpić do matury.