Nauczyciele w czasie strajku nie mogą zostać zmuszeni do udziału w radach pedagogicznych, pojawił się więc pomysł, by zmienić przepisy ustawy o systemie oświaty. Jak powiedział Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przepisy mają pozwalać na dopuszczenie do matury wszystkich uczniów ostatnich klas ponadgimnazjalnych do zdawania matury.

 

Inny nauczyciel wystawi ocenę maturzyście>>

 

 

 

Premia dla niezbyt pilnych

- To farsa, takie rozwiązanie premiować będzie uczniów, którzy przez trzy lata nie przykładali się do nauki. To też brak szacunku do pracy nauczycieli - ocenia wiceprezes ZNP. Serwisowi Prawo.pl nie udało się na razie uzyskać w MEN potwierdzenia tej informacji ani żadnych szczegółów dotyczących prac nad ewentualnym projektem nowelizacji ustawy. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówi natomiast, że nie otrzymał informacji o takim pomyśle.

 

Krzysztof Baszczyński dodaje, że to kolejna zmiana, która obniża jakość oświaty - podobna do wydanego ad hoc rozporządzenia ws. składów zespołów nadzorujących egzaminy. Dodaje, że ZNP radzi strajkującym nauczycielom, by przemyśleli wzięcie udziału w radach, by nie doszło do takich sytuacji.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Rozporządzenie MEN pozwala na powołanie w skład komisji osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne. Zakłada też zwiększenie z 20 do 25 liczby uczniów przypadających na kolejnego nauczyciela wchodzącego w skład zespołu nadzorującego, w przypadku gdy liczba zdających w sali egzaminacyjnej przekracza 25 osób w przypadku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty i 30 osób w przypadku egzaminu maturalnego. Według rzecznika praw obywatelskich rozporządzenie jest wątpliwe prawnie i może sprawić, że egzaminy zostaną unieważnione.

 

 

Pomysł jak za Giertycha

Jak tłumaczy prof. Antoni Jeżowski, wdrożenie takiej propozycji wymaga zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty, gdzie uregulowano zasady klasyfikacji uczniów. Ocenia, że to nie jest dobry pomysł i przypomina rozwiązanie zastosowane przez Romana Giertycha  w czasie,  gdy był on ministrem edukacji, czyli tzw. amnestię maturalną w 2006 r.

 

Zmiana polegała na tym, że zdający, który nie spełnił wymogów zdania egzaminu (np. nieuzyskanie progu 30% punktów na egzaminie z trzech przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym, tj. język polski, język obcy i wybrany przedmiot oraz dwóch egzaminów ustnych (język polski i język obcy), zdaje egzamin maturalny pod określonym warunkiem. 

 

Wychowawca na zastępstwo

Inny pomysł na rozwiązanie kryzysu ma mazowieckie kuratorium,  proponuje, by w sytuacji, gdy nauczyciele strajkujący nie ustalą rocznych ocen, dyrektor powinien upoważnić innego nauczyciela, by to zrobił.

 

- Nie słyszałem wcześniej o takich praktykach, by nauczyciel nie uczący w danej klasie wystawiał oceny klasyfikacyjne - przepisy nie przewidują takiej sytuacji - mówi prof. Jeżowski -  Mogłoby się zdarzyć, że ktoś wpisuje ocenę na prośbę nauczyciela, ale czym innym jest ustalić ocenę, a czy innym tylko wpisać do dziennika. Największym absurdem byłoby ustalanie oceny z zachowania, bo trudno to będzie zrobić pod nieobecność wychowawcy, tu nawet nie będzie ocen cząstkowych, na których można by się oprzeć - tłumaczy. Dodaje. że zdarza się, że ustalona ocena z zachowania jest kwestionowana przez innych członków rady pedagogicznej i wtedy wychowawca musi ją ponownie skonsultować z zespołem klasowym i utrzymać lub zmienić.

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie, zadawaj pytania i przeglądaj udzielone odpowiedzi:

Jakie składniki wynagrodzenia należy potrącić nauczycielowi za czas strajku? >

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Czy nauczyciel może dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie z trzytygodniowym opóźnieniem? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Jak należy prawidłowo obliczać kworum rady pedagogicznej? >

Czy w czasie przerwy świątecznej zimowej lub wiosennej można zwołać zebranie rady pedagogicznej? >