Taką odpowiedź dostał RPO, którego od dawna niepokoi ten problem: przepisy mamy niejasne i nie wiadomo, kto w przedszkolu może, a kto powinien podać dziecku lek w przypadku ataku choroby.

 

 

 

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki>>

 

Brak przepisów zagrożeniem życia

Przykład podali RPO rodzice cierpiącego na ciężką alergię dziecka. W razie wstrząsu anafilaktycznego musi ono natychmiast dostać adrenalinę. Dotychczas nauczyciele w przedszkolu na podstawie instrukcji lekarza godzili się w takiej sytuacji podać lek. Teraz jednak nie chcą, bo zmieniły się zasady w samym przedszkolu.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik szkoły może podawać uczniowi leki? >

- Należy uregulować w przepisach zasady podawania leków czy wykonywania innych czynności dzieciom z chorobami przewlekłymi w przedszkolach. Obecnie dzieje się to na postawie komunikatów Ministerstwa Zdrowia, a to nie jest źródło prawa powszechnie obowiązującego. Sytuacja dzieci z chorobą przewlekłą, które wymagają podawania leków różnymi drogami i technikami, jest więc uzależniona wyłączenie od wewnętrznych zasad postępowania przyjętych przez przedszkola - podkreśla RPO.

Sprawdź w LEX Prawo Oświatowe: Bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi w przedszkolu >

Obecnie - jak wynika z zaleceń resortu zdrowia, nauczyciel może podać lek, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez rodziców dziecka. Musi też wyrazić na to pisemną zgodę. Nauczyciel nie podaje uczniom leków w innych przypadkach oczywiście w nagłych wypadkach ma obowiązek udzielić uczniowi pomocy przedmedycznej i wezwać pogotowie.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Czy rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola może zażądać od opiekunów, aby jego dziecko nie uczestniczyło we wszystkich zajęciach? >

Czy pielęgniarka szkolna może podać dziecku lek według zaleceń lekarza? >