Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami trafi wkrótce do prac w parlamencie. Przepisy uregulują m.in. zasady opieki nad uczniami przewlekle chorymi, w tym zasady podawania leków – będą to robić: pielęgniarka albo higienistka.

- Konieczne jest włączenie nauczycieli do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą, która polegać będzie na pomocy w wykonaniu niezbędnych czynności związanych z cukrzycą takich jak: pomiar cukru, podanie insuliny i nadzorze  nad nimi, stosownie do wieku i potrzeb dziecka - podkreślała Moniką Zamarlik, prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. Sugeruje konieczność wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla pedagogów.

- Nauczyciel nie jest przygotowany do tego, by dawać uczniom zastrzyki - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Od tego jest pielęgniarka, która ma skończone odpowiednie studia. Nauczyciel nie nabierze odpowiednich kwalifikacji podczas krótkiego szkolenia - dodaje.

Obecnie - jak wynika z zaleceń resortu zdrowia, nauczyciel może podać lek, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez rodziców dziecka. Musi też wyrazić na to pisemną zgodę.

Również Wojciech Starzyński, prezes Fundacji „Rodzice w Szkole” uważa, że prawo nie może zmuszać nauczyciela do tego, by podawał leki uczniom przewlekle chorym.

- Ta kwestia powinna zostać uregulowana w ten sposób, że nauczyciel wyraża zgodę na podanie leków, gdy chcą tego rodzice ucznia. Dodatkowo – gdy zrobi wszystko zgodnie z wszystkimi zaleceniami, a dojdzie do jakiegoś wypadku, nie powinien ponosić odpowiedzialności – podkreśla Wojciech Starzyński.

Nauczyciel nie podaje uczniom leków w innych przypadkach niż wspomniane wyżej. Oczywiście w nagłych wypadkach ma obowiązek udzielić uczniowi pomocy przedmedycznej i wezwać pogotowie.

Projekt: Siedem dni na skierowanie nauczyciela na badanie>>