Projekt ustawy w maju trafił do Sejmu – autorzy chcą, by przepis określał, ile dni ma dyrektor szkoły na skierowanie nauczyciela na badania w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Skierowanie w ciągu siedmiu dni
Obecnie Karta Nauczyciela nie jest w tej kwestii precyzyjna, przepis określa jedynie, że dyrektor musi wydać skierowanie na badanie niezwłocznie, co oczywiście nie oznacza, że ma to zrobić od ręki, a tak szybko, jak to jest możliwe.

Autorzy projektu chcą dopisania do przepisu, że nauczyciel starający się o urlop dla poratowania zdrowia ma otrzymać niezbędny dokument w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku, co ich zdaniem zapobiegnie przeciąganiu postępowania. Drugi pomysł to dodanie do ustawy zapisu, który wyłączałby czas poświęcony na załatwienie procedury odwoławczej z okresu, na który nauczycielowi udzielono urlopu.

Wszystkie kryteria określone odgórnie
Posłowie chcą też, by wycofano się z pomysłu ustalania regulaminów, według których będą oceniani nauczyciele. Ta zmiana, wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, od początku budzi duże wątpliwości i obawę, że pedagodzy w każdej szkole będą różnie oceniani.

Jak zwraca uwagę Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, taka zmiana to również ogromny problem organizacyjny – dyrektorzy w każdej szkole muszą opracować regulamin, przygotować kryteria, a potem ocenić, w ilu procentach pedagog je spełnia.
 

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>