Zgodnie z obowiązującymi przepisami maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu. Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Czytaj: Klasyfikacja absolwentów we wszystkich szkołach>>
 

Przedmiotami do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z deklaracji maturzystów wynika, że tylko jeden przedmiot dodatkowy będzie zdawało 44,2 proc. tegorocznych absolwentów, dwa egzaminy – 31,7 proc., trzy – 19,9 proc., cztery – 3,7 proc., pięć – 0,4 proc. i sześć – 0,1 proc.

Najczęściej wybieranym przez tegorocznych absolwentów licealistów i techników przedmiotem maturalnym na poziomie rozszerzonym jest w tym roku język angielski – zdawać chce go ponad 154,9 tys. maturzystów, czyli 57,5 proc. zdających. Na drugim miejscu znalazła się geografia – zdawać ją chce 71,6 tys. abiturientów, czyli 26,6 proc.
Na trzecim miejscu w wyborach tegorocznych absolwentów znalazła się matematyka na poziomie rozszerzonym – chce ją zadawać 61,4 tys. osób, czyli 22,8 proc., a czwartym – język polski na poziomie rozszerzonym – chce go zdawać 56,4 tys. osób, czyli 21 proc. abiturientów.
Na kolejnych miejscach są: biologia – 47,8 tys. tegorocznych absolwentów (17,7 proc. zdających), chemia – 26,5 tys. osób (9,8 proc.), fizyka – 20,9 tys. (7,8 proc.), historia – 20,1 tys. (7,5 proc.), wiedza o społeczeństwie – 20 tys. osób (7,4 proc.), informatyka – 8,2 tys. osób (3 proc. zdających) i język niemiecki na poziomie rozszerzonym – 6,6 tys. (2,5 proc.).