- To ogromna radość, wielka ulga, że wszyscy uczniowie przystąpią do matury. Teraz mocno trzymamy za nich kciuki – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska.

 

Specustawa maturalna nie tylko na strajk>>

 

Dwieście szkół skorzystało ze specustawy

Część szkół musiała skorzystać z nowych kompetencji. Nowelizacja ustawy, którą w ekspresowym tempie przyjął rząd, a potem równie szybko uchwalił parlament i podpisał prezydent, by zabezpieczyć przebieg egzaminów maturalnych, dodała nowy przepis - art. 73a Prawa Oświatowego.

 

 


- W niektórych szkołach zamiast rady pedagogicznej obowiązek w zakresie oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów przejął dyrektor szkoły. W żadnej ze szkół nie było konieczności zastosowania przepisów dotyczących sytuacji, w której klasyfikacji końcowej tegorocznych absolwentów dokona nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę - wyjaśnia resort edukacji.


Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi również poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego. Matury rozpoczynają się 6 maja.

Zobacz też:

Jakie są możliwości obniżenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach, przechodzącego na emeryturę? >

Czy dyrektor szkoły może przeprowadzić wstępne szkolenie bhp? >

Jak należy rozdysponować godziny dla dwóch nauczycieli tego samego przedmiotu w arkuszu organizacyjnym? >

Więcej odpowiedzi na pytania w LEX Prawo Oświatowe 

Zapytaj o dostęp >