Ukończenie szkoły zawodowej nie daje uprawnień potrzebnych w przyszłej pracy - zwraca uwagę...
Monika Sewastianowicz
22.03.2018
Nowy Kodeks Pracy bardziej elastycznie, niż początkowo zakładano, podejdzie do pracy na umowach...
Monika Sewastianowicz
22.03.2018
Wspieranie nauczyciela i umożliwianie mu udziału w swoich zajęciach - to obowiązki opiekuna stażu,...
Monika Sewastianowicz
21.03.2018
Kadry w oświacie
Premier przyjął dymisję Marzenny Drab (MEN) - wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez...
PAP
21.03.2018
Aż 23 kryteria oceniania, które łącznie trzeba spełnić w 95 proc. - to wymogi, które musi spełnić...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
O zmniejszenie finansowania edukacji domowej i obowiązku uzyskania zgody na nią wydawanej wyłącznie...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Już od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie szkół branżowych będą uczyć się według nowej podstawy...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Epidemia mowy nienawiści stanowi poważne zagrożenie dla wychowania kolejnych pokoleń, które...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Biedniejsze gminy łatwiej uzyskają pieniądze na pomoc materialną dla uczniów. Nie muszą już...
Monika Sewastianowicz
20.03.2018
Brak jednolitego sposobu oceny pracy nauczycieli oraz samych dyrektorów może budzić wątpliwości co...
Monika Sewastianowicz
19.03.2018
Nauczyciela nie można zmusić, by uczestniczył w mszy, ale rekolekcje nie są dniami wolnymi od...
Monika Sewastianowicz
19.03.2018
Dotacja na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być faktycznie...
Monika Sewastianowicz
19.03.2018
Nie ma przepisów, które ściśle regulowałyby terminy obserwacji zajęć nauczyciela podczas stażu na...
Jan Chojnacki
19.03.2018
Aż 92 proc. szkół z sześciu województw, objętych jest rozpisanym właśnie przez NASK przetargiem na...
Monika Sewastianowicz
16.03.2018
Klasy I-III w podstawówkach będą mogły liczyć 27 osób bez konieczności spełnienia dodatkowych...
Monika Sewastianowicz
16.03.2018
Nagrodę jubileuszową powinno wypłacać się jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca, a naliczać...
Agnieszka Kosiarz
16.03.2018
Trzeba odczarować kilkunastoletnią niechęć do szkolnictwa branżowego - powiedziała w piątek w...
PAP
16.03.2018
Udostępnienie danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym szkoły powinno być uzasadnione potrzebami...
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej, zmiana postaw młodzieży i obniżenie poziomu agresji w...
PAP
15.03.2018
Wymogi, jakie muszą spełnić uczelnie kształcące przyszłych nauczycieli, muszą zostać podniesione -...
PAP
15.03.2018
Szkoły przy aresztach śledczych, zakładach poprawczych, biblioteki pedagogiczne - to instytucje,...
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Resort edukacji przyzna dofinansowanie na patriotyczne inicjatywy z okazji stulecia niepodległości....
Monika Sewastianowicz
15.03.2018
Wielodzietność rodziny, niepełnosprawność rodziców lub dziecka, objęcie pieczą zastępczą - to...
Monika Sewastianowicz
14.03.2018
Resort kultury doprecyzuje przepisy dotyczące powoływania wicedyrektorów w szkołach i placówkach...
Monika Sewastianowicz
14.03.2018
Szkoły wyznaniowe będą w Szwecji zakazane - ogłosił we wtorek szwedzki rząd. To efekt ujawnionych...
PAP
14.03.2018
W resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany...
Monika Sewastianowicz
13.03.2018
Czym jest prawo, dlaczego należy go przestrzegać, jaką funkcję pełni w społeczeństwie? O tym...
Robert Horbaczewski
13.03.2018
Nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych,...
Jan Chojnacki
13.03.2018
Wiele podmiotów publicznych - w tym szkoły - dziś stosujących monitoring wizyjny na podstawie...
Monika Sewastianowicz
12.03.2018
Chcemy uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia...
Monika Sewastianowicz
12.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski