Radni wyrazili sprzeciw wobec braku skutecznych działań rządu dot. oczekiwań płacowych nauczycieli, wydłużonego okresu awansu zawodowego oraz zwiększającej się wraz z kolejnymi aktami prawa oświatowego biurokracji. W stanowisku podkreślono, że: "wdrażana od trzech lat reforma systemu oświaty wywołuje negatywne skutki, które odczuwają uczennice, uczniowie oraz ich rodzice. Trud wdrażania reformy w dużej mierze spoczął na nauczycielach i dyrektorach szkół. Warszawski samorząd ponosi dodatkowe, nierekompensowane przez rząd, wielomilionowe wydatki finansowe".

Zobacz w LEX: Awans zawodowy nauczycieli po zmianach >

 

 

Apel o zażegnanie kryzysu

- Apelujemy do rządu o zażegnanie kryzysu związanego z ogólnopolskim protestem nauczycieli i o pilne wprowadzenie satysfakcjonujących tę grupę zawodową podwyżek - podkreślają radni. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości chcieli przyjęcia stanowiska, w którym rada zwracałaby się: "z prośbą do wszystkich warszawskich nauczycieli, aby biorąc pod uwagę działania rządu i władz samorządowych na rzecz zwiększenia ich wynagrodzeń, powstrzymali się od akcji strajkowej"

Zobacz w LEX: Nowe zasady finansowania zadań oświatowych >

MEN zapewnia, że jednostki samorządu terytorialnego dostaną pieniądze na podwyżki dla nauczycieli, dodaje także, że subwencja oświatowa stale rośnie. To ostatnie potwierdza sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Andrzej Porawski, choć zauważył, że jest pewne istotne "ale". Podkreślał, że w ostatnich trzech latach część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 3 mld zł, a wydatki bieżące samorządów na edukację, czyli bez inwestycji i bez wydatków unijnych, wzrosły o 9 mld zł. Stało się to za sprawą reformy.