Po nowelizacji wymagane będzie, by zajmujące stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze posiadały co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy, uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat pracy, a nie jak dotychczas pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku.

 

 


 

Kryteria oceniania nadal nie uwzględnią wszystkich nauczycieli>>

 

Przepisy przejściowe

Przepis dopuszczać będzie również kandydatów z dobrą oceną pracy:

  • w przypadku dyrektora w okresie ostatnich pięciu lat pracy,
  • w przypadku wicedyrektora w okresie ostatnich czterech lat pracy, a
  • w przypadku nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w okresie ostatnich trzech lat pracy.

 

Nowela umożliwi także zajmowanie stanowiska przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zatrudnionego na stanowisku związanym z oświatą w urzędzie organu administracji rządowej, urzędzie organu administracji samorządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, który spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.