- Zaczynamy skoro świt. Oczywiście nie o siódmej rano, żeby partnerzy społeczni mogli dotrzeć do Warszawy. Rozmowy rozpoczniemy o godz. 9.00 – zapowiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska.

 

 

 

Solidarność pisze do Szydło

- Nasze  oczekiwania  dotyczą wzrostu  płac  wszystkich  pracowników  pedagogicznych  objętych  przepisami  ustawy  Karta Nauczyciela w wysokości 15 proc. od 1 stycznia br. Dlatego też domagamy się podniesienia kwoty  bazowej  dla  nauczycieli  określonej  w  ustawie  budżetowej  państwa  w  2019  r. o wskaźnik 15 proc. w stosunku do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa obowiązującej na dzień 31 grudnia 2018 r. - podkreślają związkowcy oświatowej "S" w piśmie skierowanym do Beaty Szydło.

 

Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego podpisały porozumienie, w dokumencie podkreślają, że ich wspólnym żądaniem jest: wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi o 1000 złotych z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Natomiast "Solidarność" swoje postulaty płacowe nadal prezentuje oddzielnie.

 

Aż 79 proc. szkół ma strajkować

Do strajku przyłączy się 79 proc. szkół - mówił w czwartek prezes ZNP Sławomir Broniarz. Liczbę szkół, które wezmą udział w strajku, podał prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas czwartek. Związkowcy spotkali się też ze stroną samorządową, która nie poparła projektu zmian w Karcie Nauczyciela. Samorządowcy obawiają się, że nie dostaną pieniędzy na pokrycie wydatków na pensje pedagogów.

 

Innego zdania jest resort edukacji, który twierdzi, że skala strajku będzie niewielka.

- Większość placówek w całym kraju będzie pracowała bez problemów. To ważna informacja dla rodziców i uczniów, którzy przygotowują się do egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalnych oraz maturalnych - tłumaczy Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN - Przypomnijmy, że egzaminy zewnętrzne stanowią istotny, niezmienny element polskiego systemu oświaty. Dzięki nim rekrutacja zarówno do szkół wyższych, jak i do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywa się, i będzie odbywała, na przejrzystych zasadach - dodaje.