- Zdaniem ZNP nie da się przerzucić kosztów wdrażania regulacji płacowych nauczycieli – nawet w tej bardzo okrojonej wersji, której nie akceptujemy, a która jest lansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – na samorząd terytorialny. Nie akceptujemy tego rodzaju retoryki, nie akceptujemy sytuacji, gdzie jesteśmy odsyłani, jeżeli chodzi o nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, do samorządów, dlatego że domagamy się zwiększenia nakładów na edukację. To jest stały, niezmienny postulat ZNP od wielu lat – powiedział Sławomir Broniarz po spotkaniu z samorządowcami.

 

Samorządowcy negatywnie zaopiniowali nowelę Karty Nauczyciela>>

 

 

 

Koszty samorządów rosną

- Uważamy, że nauczyciele muszą więcej zarabiać, nie oszczędzamy na nauczycielach, nie chcemy oszczędzać na nauczycielach, ale konieczna jest polityczna decyzja na szczeblu centralnym o wzroście nakładów na edukację, całą edukację: płace i jakość szkół, warunki pracy nauczycieli i warunki nauki uczniów – podkreślił sekretarz KWRiS.

Zobacz w LEX: Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych >

MEN zapewnia, że jednostki samorządu terytorialnego dostaną pieniądze na podwyżki dla nauczycieli, dodaje także, że subwencja oświatowa stale rośnie. To ostatnie potwierdza sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Andrzej Porawski, choć zauważył, że jest pewne istotne "ale". Podkreślał, że w ostatnich trzech latach część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 3 mld zł, a wydatki bieżące samorządów na edukację, czyli bez inwestycji i bez wydatków unijnych, wzrosły o 9 mld zł. Stało się to za sprawą reformy.

Zobacz w LEX: Ocena pracy nauczycieli po zmianach >

- Łączymy siły z samorządami. Mówimy jednym głosem: Anna Zalewska zbliżyła nas jak żaden minister do tej pory. Dzisiaj rozmawialiśmy z przedstawicielami Związku Miast Polskich. ZMP popiera nasz postulat! - poinformował Sławomir Broniarz na Facebooku.