Obrady, które o godz. 11.00 rozpoczną się w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, dotyczyć będą pięciu tematów: "Nauczyciel w systemie edukacji", "Jakość edukacji", "Nowoczesna szkoła", "Uczeń w systemie edukacji" i "Rodzic w systemie edukacji"
MEN poinformowało, że w pracach podstolików weźmie udział ponad 100 osób, w tym: nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą oraz członkowie związków zawodowych. Zakończenie wtorkowych obrad zaplanowane jest na godz. 16.00.

Czytaj: Okrągły stół w sprawie oświaty - możliwy podstolik rodziców>>
 

Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że nie weźmie udziału we wtorkowej części debaty oświatowej. - Nie weźmiemy udziału - powiedział Sławomir Broniarz. I dodał, że z telewizji się dowiedział, iż miał otrzymać takie zaproszenie. - Być może to zaproszenie wpłynęło dzisiaj, nie widziałem dzisiejszej poczty, ale na pewno nie wezmę udziału w tej drugiej turze, tak jak nie wziąłem udziału w pierwszej - podkreślił.

Sprawdź: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Jak poinformowała kancelaria premiera, zaproszenie zostało skierowane do ZNP. - Debata w ramach okrągłego stołu edukacyjnego bez państwa nie będzie pełna - napisał w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w zaproszeniu skierowanym m.in. od Sławomira Broniarza, szefa ZNP.

Czytaj: Strajk zawieszony, ZNP wzywa do strajku włoskiego>>

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >