O zawieszeniu strajku trwającego w całej Polsce od 8 kwietnia strajku zadecydowały w czwartek władze ZNP i Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność – Oświata". - Nauczyciele zawieszają strajk, żeby umożliwić uczniom ukończenie nauki – poinformował przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz. Jednocześnie zapowiedział, że strajk zostanie wznowiony prawdopodobnie we wrześniu. 

Czytaj: Strajk nauczycieli - fiasko negocjacji, ZNP odrzuca propozycje rządu>>

Także od soboty obowiązuje nowelizacja prawa oświatowego, która umożliwia przeprowadzenie matur. Dzięki niej klasyfikacji maturzystów może dokonać dyrektor szkoły lub wskazany przez samorząd nauczyciel. Jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji maturzystów, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący – przewiduje nowela prawa oświatowego. W piątek podpisał w ją prezydent Andrzej Duda.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Projekt tej nowelizacji przyjął w środę 24 kwietnia br. rząd, Sejm w czwartek po południu uchwalił nowelę i jeszcze w czwartek zajął się nią Senat, nie wprowadzając żadnych poprawek. W piątek ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Egzaminy maturalne powinny się rozpocząć 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych skończył się 26 kwietnia. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jest to warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne.
Jednak obowiązująca od soboty ustawa przewiduje, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 roku.

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Maj 2019 >

Według jakich przepisów dyrektor szkoły powinien dokonać oceny pracy nauczycieli kończących staż w maju 2019 r.? >

Co powinien zrobić dyrektor szkoły w sytuacji strajku związków zawodowych, które nie chcą zaopiniować arkusza organizacji pracy szkoły? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >