MEN przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego organizacji szkół sportowych. Doprecyzuje ono, że oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone jedynie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej (tj. szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży, liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach, branżowej szkole I stopnia). Te same typy szkół mogą mieć status szkół sportowych.

 

Szkoły dostaną pieniądze na organizację dodatkowych zajęć>>

 

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny - dostosowano nazewnictwo w zakresie podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego do brzmienia zgodnego z przepisami ustawy – Prawo oświatowe.