- Wspólnie ze związkami zawodowymi przyglądamy się, jak są realizowane przepisy o czasie pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych - podkreśliła minister edukacji Anna Zalewska w liście do nauczycieli -  Ponieważ docierają do mnie głosy o nieprawidłowościach, dlatego pojęłam decyzję o zmianie przepisów w tym zakresie. W związku z tym zwiększę w ramowych planach nauczania liczbę godzin do dyspozycji dyrektora, aby wzmocnić finansowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania ucznia - dodała.

 

ZNP: Nauczyciele zmuszani do zajęć psychologiczno-pedagogicznych za darmo>>

 

Problem z zajęciami statutowymi

Do września 2016 r. każdy nauczyciel poza swoim osiemnastogodzinnym pensum miał obowiązek prowadzenia dwóch dodatkowych godzin - były to tzw. godziny karciane. W ramach tych lekcji prowadzono wiele kółek zainteresowań oraz dodatkowych zajęć, np. ze zdolnymi uczniami. Obecny rząd znowelizował Kartę nauczyciela, likwidując ten obowiązek. Zmiana spowodowała chaos, bo brak precyzyjnego przepisu sprawił, że nauczycielowi można przydzielić więcej godzin. Związki zawodowe obawiały się, że nauczyciel będzie prowadził zajęcia pozalekcyjne np. przez 22 godziny, by wraz z pensum dały 40 godzin.

 

Problematycznym przepisem okazał się też art. 109 ustawy - Prawo Oświatowe. Dotyczy on prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Przepis umożliwia zaangażowanie wolontariuszy w prowadzenie takich zajęć, co - jak twierdzą związkowcy - niektórzy uznają za furtkę do przymuszania nauczycieli, by prowadzili te zajęcia za darmo.  

 

Brak finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Największy problem jest z zajęciami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mimo że rośnie zapotrzebowanie na ich realizację, to - jak zwracała niedawno uwagę b. minister Krystyna Szumilas - nie zabezpieczono pieniędzy na ich organizację. Wcześniej finansowano je z budżetu na godziny karciane oraz na zajęcia do dyspozycji dyrektora, teraz organizuje się je właśnie jako zadania statutowe lub obciąża kosztami samorządy.

 

Oba problemy ma rozwiązać zmiana zapowiedziana przez minister edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by MEN opracował programy zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chce też, by MEN przygotował plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami, opracowywanie planów wynikowych pracy dydaktycznej w poszczególnych oddziałach.