Resort edukacji zaproponował zmiany w prawie oświatowym i rozszerzenie uprawnień niektórych nauczycieli. Propozycje MEN to:

  •     wprowadzenie nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty,
  •     zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
  •     przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
  •     rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę.

 

 


 

Zmiany w dobrym kierunku

- Związek Nauczycielstwa Polskiego z zadowoleniem przyjmuje kierunek proponowanych zmian tym bardziej, że rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych pozbawiły nauczycieli niektórych dodatków (np. na zagospodarowanie), jak i wydłużyły ich awans zawodowy - podkreślają związkowcy na swojej stronie internetowej.

 

Zauważają także, że brak wskazania w budżecie na oświatę i wychowanie środków finansowych przeznaczonych na ich realizację, nie pozwala odnieść się w sposób merytoryczny do przedstawionych propozycji. Związkowcy deklarują swoją gotowość do rozmów, ale oczekują przedstawienia założeń do projektów aktów prawnych, a także źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.

 

ZNP: Nauczyciele zmuszani do zajęć psychologiczno-pedagogicznych za darmo>>