- Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści – zapowiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, reagując na tragiczną śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Z podobną  inicjatywą wyszły władze Wrocławia.

 

 


 

Lekcje jeszcze przed feriami

Lekcje w warszawskich szkołach mają odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem ferii, czyli przed 26 stycznia 2018 r.  Pomocą przy przeprowadzaniu lekcji mają służyć nauczycielom materiały zamieszczone na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń pt. "Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka".

Kampania „Bez nienawiści” opiera się na założeniu, że działania służące rozwiązaniu tego problemu muszą obejmować prace na wielu poziomach. Problem i jego rozwiązania nie zawsze są proste. Podręcznik powstał z myślą o wsparciu inicjatyw edukacyjnych, które umożliwią młodym ludziom znalezienie własnych sposobów mierzenia się i radzenia sobie z problemem mowy nienawiści w sieci.

Ordo Iuris przeciwne

- Termin »mowa nienawiści« interpretowany jest przez niektóre środowiska w tak szeroki sposób, że obejmuje swym zakresem także rzeczowe, racjonalne i uprawnione w demokratycznym społeczeństwie wypowiedzi, w tym krytykę politycznych postulatów m.in. subkultur i grup definiujących się w oparciu o takie pojęcia jak tożsamość seksualna lub tożsamość płciowa – uważa mec. Rafał Dorosiński, koordynator Zespołu Analitycznego Ordo Iuris.
Instytut powołuje się przepisy oświatowe, argumentując, że prezydent nie ma prawa nakazywać szkołom określonego działania w sprawach dydaktyczno–wychowawczych. Według art. 57 ust. 4 może jedynie wystąpić do dyrektorów z wnioskiem, na który dyrektor powinien odpowiedzieć w ciągu czternastu dni.

 

Większość prawników popiera pomysł

Tymczasem Naczelna Rada Adwokacka wzywa wszystkich członków adwokatury do udziału w zwalczaniu mowy nienawiści. Inicjatywę popiera rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar podkreśla, że szkoła praktycznie nie kształtuje postaw obywatelskich i nie przeciwdziała nienawiści, a takie lekcje nie polegałyby na pogawędkach, bo dostępne są scenariusze lekcji przygotowane przez pedagogów. 

Pomoc w zorganizowaniu lekcji poświęconych wolności słowa i jej granic, konieczności zwalczania mowy nienawiści, znaczenia tolerancji w życiu publicznym i życiu jednostek oraz wszelkim innym zagadnieniom konstytucyjnym deklarują także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, m.in.: Ewa Łętowska, Leszek Garlicki, Wojciech Hermeliński, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan.

Tęczowy Piątek a zgoda rodziców na organizację dodatkowych lekcji>>