Czy nauczycielowi dopełniającemu etat można wystawić delegację na wyjazd służbowy?

 

 

Ważne, która szkoła zatrudnia nauczyciela

Instytucja uzupełnienia występuje w treści art. 22 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela. Istota tej regulacji polega na tym, że nauczyciel mimo zatrudnienia w jednej szkole, realizuje swoje obowiązki nauczycielskie w kilku szkołach (przynajmniej dwóch) w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć. Jest to więc konstrukcja prawna, która z jednej strony umożliwia organowi prowadzącemu lepsze zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych na swoim terenie, zaś w przypadku nauczyciela umożliwia uniknięcie ograniczenia zatrudnienia.

 

Warto przeczytać: Ostatnie chwile na rozliczenie wynagrodzeń nauczycieli

 

 


 

Uzupełnienie etatu powoduje wystąpienie stanu prawnego zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc na pełen etat w szkole macierzystej. W szkole w której nauczyciel uzupełnia wymiar stosunek pracy nie jest nawiązywany, nie powstają więc typowe obowiązki stron stosunku pracy (np. dotyczące wypłaty wynagrodzenia).

Podległość służbowa w przypadku szkoły w której nauczyciel uzupełnia zatrudnienie, ma charakter jedynie techniczny związany z organizacją zajęć, które nauczyciel realizuje w tejże szkole.

 

 

 

W związku z tym szkoła w której nauczyciel uzupełnia etat nie jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. W związku z tym nie ma możliwości wystawienia nauczycielowi delegacji służbowej, ponieważ taką delegację zgodnie z treścią art. 775 k.p. może wystawić jedynie pracodawca.