Z zapowiedzi resortu edukacji  wynika, że być może rozszerzy on katalog nauczycieli uprawnionych do dodatku dla najlepszych. Możliwe, że otrzymywać go będą nie tylko nauczyciele na najwyższym stopniu awansu zawodowego.

 


Dodatek od początku kwestionowany

Rozwiązanie, by gratyfikację finansową dla najlepszych powiązać dodatkowo z najwyższym stopniem awansu zawodowego, od początku spotykało się z krytyką. Pojawił się nawet argument, że jest to rozwiązanie niekonstytucyjne, bo dochodzi do różnicowania sytuacji pracowników mających to samo wykształcenie i wykonujących tę samą pracę.

 

Nowe rekomendacje ws. oceniania nauczycieli będą w kwietniu>>

 

Dodatek wyróżniający otrzyma nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy.

Wysokość dodatku za wyróżniającą pracę od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. :

  • około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r;
  • około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r;
  • około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

 

MEN: dodatek wystarczającą motywacją do rozwoju

Jak wynika z tegorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli, nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach niechętnie rozwijają swoje umiejętności. Jak zauważa NIK, w drugim roku szkolnym po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego aktywność nauczycieli malała - mniej chętnie inwestowali w rozwój swoich kompetencji. Podobnie było z osobami aplikującymi do stopnia nauczyciela dyplomowanego.

W odpowiedzi na pytanie, jak MEN zamierza zareagować na wyniki raportu, wiceminister Maciej Kopeć wyjaśnia, że takim motywatorem ma być właśnie dodatek za wyróżniającą pracę. Motywować do rozwoju ma też obowiązek doskonalenia zawodowego, który wprowadzono do Karty Nauczyciela. Dyrektorzy szkół będą musieli składać coroczne sprawozdania z realizacji obowiązku doskonalenia nauczycieli, mają w tym zakresie współpracować z rodzicami. Nowy przepis dodany został do art. 6 KN.

 

ZNP: to żaden motywator

W rozmowie z Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, podkreśla, że argument o tym, że nowy dodatek zachęci nauczycieli do rozwoju, od początku był chybiony. Tłumaczy także, że nagrodę powinni otrzymywać wszyscy wyróżniający się nauczyciele, a stopień awansu nie powinien mieć na to wpływu.

- Każdy wyróżniający się nauczyciel powinien dostawać nagrodę, dodatek to nie jest fundusz motywacyjny - podkreślił wiceprezes ZNP - Jeżeli motywacja nauczycieli na najwyższych stopniach awansu jest faktycznie takim problemem, to resort powinien rozważyć jakieś inne rozwiązanie, np. takie jak zaproponowaliśmy w "Pakcie dla Edukacji"  - tłumaczył. Chodzi o wprowadzenie dwustopniowej specjalizacji dla nauczycieli dyplomowanych, co motywowałoby ich do podnoszenia kwalifikacji.

 


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>