Do 20 stycznia samorządy muszą przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Jeżeli okaże się, że zatrudniani przez daną jednostkę pedagodzy nie osiągnęli średniego wynagrodzenia, trzeba im wypłacić wyrównanie.

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>

 

Jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia

Samorządowy nauczyciel, którego wynagrodzenie nie osiągnęło pułapu określonego w Karcie Nauczyciela, otrzyma jednorazowy dodatek uzupełniający. Świadczenie należy wypłacić do końca stycznia - w poprzednich latach było to najczęściej od kilku do kilkudziesięciu złotych.

 

Dodatek uzupełniający od lat jest rozwiązaniem krytykowanym - generuje duże obciążenie finansowe dla samorządowych kas. W listopadzie 2018 r. pojawiła się informacja, że MEN zamierza zlikwidować dodatek. Resort edukacji zaprzeczył jednak, że planuje zmianę przepisów.  Jak poinformowała Prawo.pl Justyna Sadlak z biura prasowego, w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie jest przygotowywana zmiana przepisów, która zakładałaby likwidację dodatku uzupełniającego.

Jak mówił serwisowi Prawo.pl, Marek Olszewski, prezes Związku Gmin Wiejskich RP, dodatek najczęściej dostają nauczyciele kontraktowi. Wynika to z faktu, że nie mają oni pełnego wykształcenia i nie osiągają ustawowego pułapu.

 

- To nie był pomysł związkowców, można by szukać bardziej motywujących rozwiązań płacowych. Dodatek nie jest uzależniony w żaden sposób od tego, czy nauczyciel dobrze wykonuje swoją pracę - oceniał Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

 

 


 

W 2018 roku - od 300 do 1000 zł

Częściowe dane na temat kwot dodatku przedstawił Związek Miast Polskich. Większość ankietowanych miast (23 na 28) nie musiała wypłacać wyrównania pedagogom. Najwięcej z wymienionych w zestawieniu gmin wydało Braniewo - kwota wypłat wyniosła tam 28.249,48 zł. Wyrównanie dostali nauczyciele mianowani -  średnio po 1.016,18 zł.

W Jarocinie jednorazowy dodatek otrzymało 16 nauczycieli stażystów, ta kwota to średnio 380,41 zł dopłaty (miasto wydało na ten cel 6.086,62 zł). Podobnie wygląda kwestia wypłat w Będzinie - dodatek w wysokości 378,93 zł dostało 23 nauczycieli stażystów (łącznie na ten cel wydano 28.249,48 zł).  Częściowe dane na temat kwot dodatku przedstawił Związek Miast Polskich. Większość ankietowanych miast (23 na 28) nie musiała wypłacać wyrównania pedagogom.

 

Jaki wymiar ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu przez okres 3 miesięcy w niepełnym wymiarze czasu pracy?>>

Czy organ prowadzący może zobowiązać dyrektora aby ten zmniejszył zatrudnienie w placówce wśród nauczycieli?>>