Według projektu ustawy budżetowej na 2019 r. kwota bazowa służąca do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli wyniesie 3 045,21 zł czyli wzrośnie o 145,01 zł (od kwietnia 2018 r. wynosi 2 900,20 zł. Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela,  jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia.

 

 


 

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Karcie Nauczyciela

Średnie wynagrodzenia to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego.  Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. Dodatkowo nie jest to pułap wynagrodzeń, który musi osiągnąć każdy pedagog.

 

W 2019 r. wyliczone na podstawie KN i ustawy budżetowej średnie wynagrodzenia nauczycieli wynoszą brutto:

  •    3 045,21 zł dla nauczyciela stażysty;
  •    3380,19 zł dla nauczyciela kontraktowego;
  •    4385,10 zł dla nauczyciela mianowanego;
  •    5603,19 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

 

 


 

Podwyżki wyniosą od 121 zł do 166 zł>>

 

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2019 r. w rozporządzeniu

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia określającego minimalne stawki nauczycielskich wynagrodzeń. Jako że w  w 2019 r. kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie 2 250 zł., ustala się minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego właśnie w tej wysokości dla nauczycieli stażystów w drugim poziomie wykształcenia oraz  nauczycieli kontraktowych. Podwyżki dla nauczycieli wyniosą od 121 zł do 166 zł.

 

 

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych

 obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. 1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 

2538

 

2611

 

2965

 

3483

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

 

2250

 

2289

 

2584

 

3033

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

 

2230

 

2250

 

2268

 

2651

 

Kolejne podwyżki przyzna nauczycielom nowelizacja Karty Nauczyciela, która będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 R.1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 782

2 862

3 250

3 817

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 466

2 509

2 832

3 324

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

2 444

2 466

2 486

2 905

 

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Zasady opracowywania arkusza organizacji centrum kształcenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020 >

Ocena pracy nauczycieli po zmianach >