- Jesteśmy umówieni na dalsze rozmowy, które zaplanowane zostały na 22 stycznia. Do środy, 16 stycznia czekamy na pisemną odpowiedź związków dotyczącą  przedstawionych przez MEN propozycji. Zaproponowaliśmy dodatek dla nauczycieli stażystów rozpoczynających pracę w zawodzie „Stażyści na START”. Uporządkujemy sytuację z tzw. godzinami pokarcianymi. Chcemy, aby każdy nauczyciel posiadający wyróżniającą ocenę pracy, otrzymywał co miesiąc dodatkowe pieniądze – podkreśliła w piątek minister Anna Zalewska.

 

Podwyżek dla nauczycieli nie będzie. ZNP zapowiada protest>>

 

Trzy propozycje MEN

Resort edukacji zaproponował dodatek dla nauczycieli rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową. Chodzi o jednorazowy dodatek na start dla nauczycieli stażystów, którzy stanowią 4 proc. nauczycieli w Polsce. Jak podkreśla resort edukacji, sytuacja finansowa nauczycieli zaczynających pracę w zawodzie wymaga dodatkowego wsparcia.

Ministerstwo chce też rozwiązać kwestię godzin statutowych poprzez zwiększenie godzin do dyspozycji dyrektora. Obecnie - po likwidacji godzin karcianych zdarzają nieprawidłowości i nauczyciele muszą prowadzić lekcje bez dodatkowego wynagrodzenia. Chodzi przede wszystkim o zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Po zmianach miałyby to być zajęcia do dyspozycji dyrektora, co umożliwiłoby i ich sfinansowanie. MEN zaproponowało także rozszerzenie kategorii nauczycieli uprawnionych do dodatku za wyróżniającą pracę. Dostaną go nie tylko nauczyciele dyplomowani, ale też pedagodzy z niższym stopniem awansu zawodowego.

 

 


 

Postulaty związkowców zbyt kosztowne

- Żądania płacowe, przedstawione w ostatnich dniach przez związki zawodowe, niosą za sobą następujące skutki finansowe dla budżetu państwa. Szacunkowe koszty spełnienia postulatu ZNP wyniosą 14,9 mld zł. Szacunkowe koszty spełnienia postulatu „Solidarności” – 6,5 mld zł., natomiast Forum Związków Zawodowych – 17,7 mld zł. W 2018 r. subwencja oświatowa wyniosła 43 mld zł, a w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 r. planowana jest na blisko 46 mld zł. Warto dodać również, że jeszcze w 2016 roku subwencja wynosiła nieco ponad 41 mld zł. - podkreśla Anna Ostrowska, rzeczniczka MEN. Przypomina też, że nauczyciele otrzymali już podwyżki wynagrodzeń.

 

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>

 

MEN zadowolone, związkowcy niekoniecznie

- Myślę, że rzeczywiście dogadamy się ze związkami dla dobra nauczycieli, ale przede wszystkim dla dobra dzieci - podkreślała szefowa MEN Anna Zalewska. Podkreślała, że nauczyciele corocznie powinni ustalać z samorządem regulamin wynagradzania tak, by dodatki wypłacane przez samorządy rosły równomiernie z wynagrodzeniami.

- Pani minister próbuje powiedzieć, że będzie oferowała dodatkowe wsparcie dla (nauczyciela) stażysty, chociaż wcześniej zabrała awans zawodowy tym stażystom - ocenił Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Podkreślił, że jeżeli związkowcy nie dogadają się z resortem ws. żądań płacowych, nauczyciele podejmą akcję protestacyjną. Według niego propozycje przedstawione przez MEN są nie do przyjęcia, ponieważ zakładają sfinansowanie dodatków: "z kieszeni nauczycieli".

Procedurę sporu zbiorowego zamierza rozpocząć również związek "Solidarność Oświata" - należący do Forum Związków Zawodowych. Związkowcy uzasadniają to fiaskiem rozmów z MEN.