- W budżecie znalazły się pieniądze na podwyżki dla nauczycieli, to jest 1,8 mld zł dodatkowo w tym budżecie. I dodatkowo są zawarte podwyżki dla tych urzędów, dla tych inspekcji, tam gdzie były one najniższe  - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

 

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody budżetu państwa w 2019 r. wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2019 w wysokości 45.907.494 tys. zł i jest o 6,6 proc. wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075.129 tys. zł).

 

 


 

Przyjęto także poprawkę przeznaczającą 8 mln zł na wydatki kuratorów oświaty, w "związku z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego". Dodatkowe 15 mln zł ma być przeznaczone na "zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego". Dodatkowy milion złotych ma też trafić na składkę do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zwiększono też ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN.

 

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

ustawy budżetowej na 2019 r. kwota bazowa służąca do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli wyniesie 3 045,21 zł czyli wzrośnie o 145,01 zł (od kwietnia 2018 r. wynosi 2 900,20 zł. Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela,  jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia.

 

Podwyżka dla nauczycieli to ok. 145 zł>>

 

Średnie wynagrodzenia to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego.  Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. Dodatkowo nie jest to pułap wynagrodzeń, który musi osiągnąć każdy pedagog.

 

W 2019 r. wyliczone na podstawie KN i ustawy budżetowej średnie wynagrodzenia nauczycieli wynoszą brutto:

  •        3 045,21 zł dla nauczyciela stażysty;
  •        3380,19 zł dla nauczyciela kontraktowego;
  •        4385,10 zł dla nauczyciela mianowanego;
  •        5603,19 zł dla nauczyciela dyplomowanego.