Dzieci w przedszkolu nauczą się, co lubią robić, opowiadać o sobie i o tym kim chciałoby zostać. Będą odgrywać także różne role w trakcie zabawy, dowiaduje się czym są zainteresowania zawodowe.

W klasach I-VI szkoły podstawowe nacisk położony zostanie na określanie mocnych stron, definiowanie pracy oraz jej znaczenia. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka.

 

Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego.

Zajęcia pomogą uczniowi w wyborze szkoły, w której będzie kontynuował naukę. Na liście treści programowych nauczanych na wspomnianych zajęciach znalazło się m.in. określenie celów zawodowych, które odpowiadałyby predyspozycjom i zainteresowaniem ucznia.

Warto przeczytać: Szkolne doradztwo wciąż zawodzi

 

Konieczne przygotowanie programu

Rozporządzenie utrzyma rozwiązania, zgodnie z którymi szkoła przygotowuje szczegółowy program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), który powinien zawierać działania związane z realizacją doradztwa zawodowego w danej szkole z podziałem na poszczególne oddziały

 

Program realizacji WSDZ powinien określać tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści, oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dodatkowo w programie powinny się znaleźć metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach w tych szkołach, w których funkcjonują rady rodziców.

 

Nowe kwalifikacje do roku szkolnego 2021/2022 r.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego ma osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego lub osoba, która zdobyła tytuł magistra na innym kierunku oraz uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe.Do roku szkolnego 2021/2022 przepisy będą mniej restrykcyjne. Jeżeli w szkole nie będzie doradcy zawodowego, dyrektor będzie mógł powierzyć prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi.

 

- Doradztwo zawodowe w szkołach nie powinno skupiać się na wyborze konkretnej profesji, a raczej na kwalifikacjach i kompetencjach - mówił  Prawo.pl Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Zwłaszcza że wielu uczniów i tak nie będzie pracować w istniejących obecnie zawodach. Postulujemy stworzenie listy zawodów i kwalifikacji przyszłości, obecnie ustawa o rynku pracy nie zawiera przepisów w tej sprawie - dodaje.