Dzieci w przedszkolu dowiadują się, czym są zainteresowania zawodowe. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka. Nie za bardzo bierze jednak pod uwagę zmiany na rynku pracy.
 

Doradztwo zawodowe na lekcjach

W klasach I-VI szkoły podstawowe nacisk położony zostanie na określanie mocnych stron, definiowanie pracy oraz jej znaczenia. Resort edukacji chce również, by dziecko wiedziało, jak określać swoje mocne strony, a także tego czym jest praca i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka.
 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>
 

W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. 

- Doradztwo zawodowe w szkołach nie powinno skupiać się na wyborze konkretnej profesji, a raczej na kwalifikacjach i kompetencjach - mówi Prawo.pl Jakub Gontarek ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Zwłaszcza że wielu uczniów i tak nie będzie pracować w istniejących obecnie zawodach. Postulujemy stworzenie listy zawodów i kwalifikacji przyszłości, obecnie ustawa o rynku pracy nie zawiera przepisów w tej sprawie - dodaje.

  

W ramach tych lekcji uczeń:

  • rozpoznaje stan zdrowia oraz określa jego wpływ na wykonywanie zadań zawodowych;
  • pokonuje syntezy przydatnych w planowaniu kariery lub ścieżki zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
  • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnych  zawodowych;
  • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej.


Jak argumentuje MEN, sposób doboru i opisania treści programowych zakłada powtarzalność całego procesu i tym samym umożliwia realizację doradztwa zawodowego na kolejnych etapach edukacji.  Zajęcia pomogą uczniowi wyborze szkoły, w której będzie kontynuował naukę.

- Jeżeli chodzi o doradców, to zwykle są to pedagodzy – i to dobrze, ale powinno się położyć większy nacisk na udział specjalistów w tym procesie. Bo to pracodawcy wiedzą najlepiej, jakich pracowników potrzebują. Dobrze byłoby, gdyby uczniowie mogli odwiedzić firmy i na miejscu przekonać się, jak wygląda ich funkcjonowanie - tłumaczy Jakub Gontarek.

 

Kwalifikacje doradcy zawodowego

Za organizację i realizację doradztwa zawodowego w szkole lub placówce odpowiada dyrektor szkoły lub placówki.  Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego ma osoba, która:

  • ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego;
  • lub osoba, która zdobyła tytuł magistra na innym kierunku oraz uzupełniła wykształcenie o studia podyplomowe.


Do roku szkolnego 2021/2022 przepisy będą mniej restrykcyjne. Jeżeli w szkole nie będzie doradcy zawodowego, dyrektor będzie mógł powierzyć prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi.

- Doradcy zawodowi również muszą się stale dokształcać. Nowela ustawy Prawo oświatowe, nad którą pracuje MEN, obliguje nauczycieli kształcenia doradców zawodowego do doszkalania się co trzy lata, niestety nie przemyślano sposobu finansowania tego zadania - mówi Jakub Gontarek - Projekt przewiduje finansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a przecież ten podmiot powstał z myślą o firmach, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, więc trudno, by finansował kształcenie pracowników budżetówki, jakimi w większości są nauczyciele.

 

MEN źle oszacowało koszty reformy zawodówek>>


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>