– Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.
Wspomniane zmiany w systemie edukacji zakładają utworzenie w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Nauka w niej zostanie ograniczona do jednej kwalifikacji, a ponad 50% zajęć będzie przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Jej ukończenie umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia, której absolwenci uzyskają wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika potwierdzony egzaminem z drugiej kwalifikacji.
Kolejnym elementem zmian jest aktywne włączenie przedsiębiorców w tworzenie nowych zawodów oraz podstaw programowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło tzw. branżową linię, która wzmacnia współpracę resortu z ministrami właściwymi dla danego zawodu. Dokonano również przeglądu 54 zawodów, utworzono nowe oraz wprowadzono zmiany w ich nazewnictwie. Aby zwiększyć świadomość młodzieży w planowaniu kariery, wpisano także doradztwo zawodowe w ramowe plany nauczania.
– Mają się opierać na wycieczkach po zakładach pracy i spotkaniach z przedsiębiorcami, czyli praktykami. Dotychczas polegały głównie na poznaniu predyspozycji zawodowych młodzieży – tłumaczyła zgromadzonym dyrektor Jadwiga Parada.

Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?
Ewa Bochno, Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł