Przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Komisji Trójstronnej Henryk Nakonieczny poinformował PAP, że najpóźniej do 23 maja organizacje z Komisji Trójstronnej mają przestawić swoje stanowiska ws. projektu budżetu na 2012. Ustawa o Komisji Trójstronnej mówi, że konsultacje społeczne dotyczące założeń do budżetu mogą trwać nawet do końca lipca.

 

"Będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, czy jest szansa na wspólne stanowisko. (...) Na razie nie możemy o nim mówić, skoro nie wiemy, jakie ma każda ze stron" - powiedział.

 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz w wysłanym w poniedziałek liście do premiera Donalda Tuska, którego treść otrzymała PAP, zwraca uwagę, że zmiana terminów konsultacji m.in. prognoz makroekonomicznych, propozycji płacy minimalnej czy założeń do budżetu wymaga zgody wszystkich stron Komisji Trójstronnej.

 

"Wzywam rząd do przestrzegania w pracach nad projektem budżetu państwa na rok 2012 ustawowo określonego trybu i terminów negocjacji" - napisał Guz. Zwrócił się w liście, by rząd przedstawił partnerom społecznym informacje o prowadzonych pracach nad budżetem na 2012 r. oraz wskazał ustawowy tryb, w jakim prowadzone są negocjacje z partnerami społecznymi.

 

Natomiast NSZZ "S" zamierza złożyć do prokuratora generalnego zawiadomienie o łamaniu prawa przez rząd w związku z budżetem 2012 r. Ich zdaniem rząd przy projektowaniu budżetu pominął Komisję Trójstronną i konsultacje społeczne, a to - jak zaznaczył związek jest kontynuacją ,,nieludzkiej polityki rządu", która prowadzi do wzrostu cen, bezrobocia oraz zubożenia społeczeństwa.

 

,,Nie dano nam żadnej szansy. Jako Komisja Trójstronna, czyli strona społeczna, nie mogliśmy przygotować się do oceny założeń do budżetu, ponieważ nie otrzymaliśmy nawet wskaźników makroekonomicznych. Nie mieliśmy, więc do czego się odnieść" - powiedział PAP przewodniczący Solidarności Piotr Duda.

 

Podkreślił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej oprócz wicepremiera Waldemara Pawlaka był również minister finansów Jacek Rostowski, który jednak nie wziął pod uwagę zastrzeżeń zgłaszanych przez związkowców. ,,Zarzuciliśmy mu, że takie postępowanie przy projekcie budżetu jest kolejnym łamaniem ustawy o Komisji Trójstronnej. Pan minister pokiwał głową i dalej robi swoje. Jest to nie do zaakceptowania. Prawdopodobnie we wtorek podpiszę, więc wniosek do prokuratora generalnego o łamaniu przez rząd polski prawa. Nie wiem, co z tym zrobi pan prokurator, ale w mojej ocenie tak nie prowadzi się dialogu społecznego" - stwierdził przewodniczący.

 

Solidarność planuje na 25 maja akcje demonstracyjne przeciw polityce rządu w całym kraju, a 30 czerwca w stolicy ogólnopolską manifestację.

 

Także Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że konsultacje nad projektem odbywają się z naruszeniem przepisów i zasad dialogu społecznego. "PKPP Lewiatan wyraża zdecydowane niezadowolenie z trybu konsultacji założeń budżetu (...). Brak konsultacji projektu, bez próby ich podjęcia, może stanowić - zdaniem PKPP Lewiatan - naruszenie obowiązujących przepisów i zasad dialogu społecznego" - napisano w komunikacie Lewiatana.

 

Organizacja zaznaczyła, że przyspieszenie prac nad budżetem jest uzasadnione zbliżającą się polską prezydencją i jesiennymi wyborami parlamentarnymi, niemniej - zdaniem PKPP - nie wolno łamać obowiązujących przepisów i zasad. "Dlatego w sprawie dalszych konsultacji oczekujemy na konstruktywne propozycje ze strony rządowej" - napisano.

 

Nakonieczny (członek prezydium Komisji Krajowej Solidarności) powiedział w poniedziałek PAP, że zgodnie z ustawą o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, strony pracowników i pracodawców mają sześć dni roboczych (do 16 maja) na wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie projektu budżetu.

 

"Jeżeli tak się nie stanie, każda ze stron - związki i pracodawcy - ma następne trzy dni, czyli do 19 maja, na przedstawienie swoich stanowisk. Jeżeli i to się nie uda, każda z organizacji reprezentowanych w Komisji Trójstronnej ma kolejne dwa dni robocze, czyli do 23 maja, na wypowiedzenie się na temat budżetu" - powiedział Nakonieczny.

 

Zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej, strony pracowników i pracodawców zajmują do 20 lipca każdego roku wspólne stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok następny. Jeżeli partnerzy nie dojdą do porozumienia, do 31 lipca poszczególne organizacje mogą przedstawić swoje stanowiska. Do 20 maja partnerzy społeczni mają czas na przedstawienie wspólnej propozycji ws. wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (w tym w państwowej sferze budżetowej), waloryzacji emerytur i rent oraz minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia organizacje mogą przedstawić swoje propozycje do 30 maja.

 

Projekt budżetu na 2012 r. rząd przyjął w czwartek, przesłał go w piątek partnerom z Trójstronnej Komisji. Przewiduje on m.in. deficyt w maksymalnej wysokości 35 mld zł, podwyżki dla nauczycieli od września 2012 r. (o 3,8 proc.) i zamrożenie płac w budżetówce.

 

Zdaniem Ministerstwa Finansów w sprawie projektu budżetu na 2012 r. nie doszło do naruszenia ustawy o Komisji Trójstronnej. - Na początku kwietnia rząd wystąpił do partnerów z Komisji Trójstronnej z wnioskiem o opinie do założeń budżetu 2012 r., ale do dziś nie uzyskał odpowiedzi - powiedziała PAP Małgorzata Brzoza, rzeczniczka resortu finansów. Dodała, że ustawa budżetowa nie została jeszcze uchwalona.(PAP)

 

pat/ amac/ jbr/