GUS podał, że w kwietniu 18 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 71 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe. Przed rokiem było to odpowiednio: 25 proc., 61 proc., 14 proc. (PAP)