Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nazywana „ustawą wiatrakową”, została uchwalona 20 maja br. Na mocy nowych przepisów wprowadzono m.in. definicję elektrowni wiatrowej oraz określono parametry dotyczące jej odległości od zabudowań mieszkalnych i terenów przyrodniczych, np. parków narodowych czy rezerwatów. W ustawie określono także, że elektrownia nie może znajdować się w odległości „dziesięciokrotności swojej wysokości od zabudowań mieszkalnych”.

Po nowelizacji ustawy to wojewoda będzie wydawał pozwolenia na budowę nowych elektrowni wiatrowych. Jak przekazał rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube, obecnie na terenie województwa toczy się niemal 150 postępowań w tej sprawie. Dotyczą one 358 siłowni wiatrowych w ponad 30 miastach i powiatach.

Jak dodał Stube, „większość postępowań prowadzonych jest na podstawie przepisów planów miejscowych. Są to sprawy, które zostały wszczęte przed wejściem w życie ustawy wiatrakowej, czyli wnioski zostały złożone przed 16 lipca tego roku”.

Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Tomasz Małyszka przekazał w przesłanym PAP komunikacie, że „w 99 przypadkach postępowanie zawieszono. Przyczyny są różne, na przykład niekompletne wnioski, brak odpowiedniej dokumentacji” – podkreślił.

Dotychczas, jak tłumaczył, wojewoda rozpatrywał sprawę w postępowaniu odwoławczym, po decyzji wydanej przez organ I instancji, czyli np. starostę. Starosta z kolei określał lokalizację elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Po nowelizacji ustawy do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęły dwa wnioski, które rozpatrywane będą zgodnie z nową ustawą. Jak podkreślił Stube, na razie jest zbyt wcześnie, by mówić, czy nowelizacja ustawy wpłynie na liczbę wniosków o wszczęcie postępowania w tych sprawach.

„Na apel do lokalnych władz samorządowych o to by, bardzo rozsądnie podchodziły do określania lokalizacji pod siłownie wiatrowe, jest niestety za późno. Jeśli tego rozsądku zabrakło na samym początku, a wszystkie kwestie formalne są zgodne z prawem, nie ma możliwości odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę” – podkreślił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wnioski złożone przed 15 lipca br. są rozpatrywane zgodnie z procedurą obowiązującą przed nową ustawą. (PAP)