„Celem programu jest pomoc mieszkańcom w wymianie starych pieców na nowe, z lepszymi parametrami. Chodzi nam o poprawę efektywności energetycznej na terenie województwa wielkopolskiego a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla” - powiedział PAP wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Marek Baumgart.

Przez 23 lata funkcjonowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu obsługiwał do tej pory tylko klientów instytucjonalnych, czyli gminy, powiaty i zakłady komunalne.

„W 2016 roku postanowiliśmy opracować ofertę, która jest przeznaczona dla indywidualnego odbiorcy. Program skierowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych i bloków” – powiedział wiceprezes.

Jak podkreślił Baumgart, program załatwia sprawę kompleksowo, ponieważ dotyczy całości inwestycji - od zakupu nowego kotła do jego montażu i uruchomienia. Udzielona pożyczka obejmuje 100 procent inwestycji a czas kredytowania wynosi od 2 do 15 lat. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 2,8.

„Do tej pory podobne programy realizowały niektóre gminy. Jednak z naszych obserwacji wynika, że beneficjent otrzymywał pomoc w wysokości na przykład 6 tys. złotych na zakup pieca, ale to nie rozwiązywało problemu, ponieważ potem okazało się, że piec trafiał na przechowanie do piwnicy, gdyż brakowało pieniędzy na jego uruchomienie” – powiedział wiceprezes.

Na realizację programu przeznaczono 5 mln złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu WFOŚ.

Program będzie realizowany w latach 2017-2020, przy czym umowy pożyczki będą zawierane do końca 2018 r. a wypłata środków będzie następować do końca 2020 r.

"Zainteresowanie programem jest ogromne, bo tylko przez dwa dni wpłynęły do nas wnioski na łączną kwotę 2 mln złotych a proces rejestracji zostanie zakończony z chwilą osiągnęła około 5 mln" - powiedział wiceprezes.

Zainteresowane osoby mogą ubiegać się o pożyczkę na ten cel, składając odpowiednie wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wykaz niezbędnych dokumentów do wypełnienia został opublikowany 16 sierpnia na stronie internetowej Funduszu.

„Po spłacie 60 procent kwoty pożyczki wraz z odsetkami możemy, na wniosek beneficjenta, umorzyć do 40 procent pożyczki otrzymanej na wymianę pieca” – powiedział wiceprezes Funduszu.

(PAP)