Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak, w opinii komisji przetargowej najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Molewski Spółka z o.o. z siedzibą w Chodczu (woj. kujawsko-pomorskie).

Jeśli dalsze procedury przebiegną sprawnie i nie będzie odwołań pozostałych oferentów ani uwag Urzędu Zamówień Publicznych, to w maju będzie można podpisać umowę z wykonawcą przedsięwzięcia.

Z 13 ofert komisja wybrała ofertę konsorcjum, którego liderem jest firma Molewski Spółka z o.o. Konsorcjum tworzą także: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Hydrobud" Spółka z o.o. z Kazimierza Biskupiego, Firma Projektowo-Budowlana Zakład Instalacji Sanitarnych Protek z Kalisza i Profitect Spółka z o.o. z Łasku. Konsorcjum zaproponowało najniższą cenę realizacji inwestycji – 49 mln 778 tys. zł.

W ramach kontraktu zostanie wybudowany system kanalizacji sanitarnej w Kielcach (m.in. na Gruchawce, Niewachlowie oraz w Dyminach i Posłowicach) oraz system kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Sitkówka-Nowiny. Powstanie 54,7 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,4 km wodociągowej.

Przetarg dotyczył największego z siedemnastu kontraktów – w zakresie robót budowlanych – zaplanowanych do realizacji w ramach wartego 550 mln zł projektu „Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej".

Projekt realizowany przez Wodociągi Kieleckie zakłada remont i budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Kielcach i w trzech świętokrzyskich gminach – Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

Na ukończeniu jest przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Śródmieściu Kielc. Trwa natomiast procedura przetargowa pozostałych kontraktów. Dzięki przedsięwzięciu przyłącza do sieci kanalizacyjnej zyska ponad 19 tys. osób, a do wodociągów – ok. 2 tys.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, ma zostać zrealizowany do końca 2015 r.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska oraz wód podziemnych Kielc i okolic, których jakość jest najwyższa w Europie. (PAP)

ban/ je/ mow/