Ponad 50 lokalnych przedsiębiorców, zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Warmii, Mazurach i Powiślu, stworzyło Regionalną Izbę Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, dzięki której chcą promować swoje produkty i starać się o środki unijne.
Nowa organizacja samorządu gospodarczego ma reprezentować interesy przedsiębiorców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje i dziedzictwo kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla.
"Liczymy, że powołanie samorządu pomoże nam w promocji naszych produktów w znacznie większym zakresie niż dotąd. Jeśli nie zaczniemy działać szerzej, to przegramy z wielkimi marketami, które już poczuły szanse związane ze sprzedażą żywności naturalnej" - powiedział PAP Tadeusz Kawa, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie.
Przedsiębiorcy liczą m.in. na zdobycie przez izbę środków finansowych, które pozwolą na otwarcie w stolicy regionu stałego punktu sprzedaży produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Obecnie sprzedają je jedynie na lokalnych targach i kiermaszach oraz we własnych firmach.
Zdaniem Igora Hutnikiewicza z biura jakości i znaków regionalnych warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego w Olsztynie, dzięki powstaniu izby wojewódzki samorząd zyskał znaczącego partnera w realizacji strategicznego programu poprawy jakości gastronomicznej i hotelowej.
Jak podkreślił Hutnikiewicz, izba gospodarcza będzie miała możliwości sięgania po środki unijne w latach 2014-2020. "Dotychczas wielu przedsiębiorców produkujących żywność naturalną czy tradycyjną działało zupełnie samodzielnie, nie łącząc się nawet w lokalne grupy producenckie" - powiedział Hutnikiewicz.
Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Warmii, Mazurach i Powiślu należy blisko 100 podmiotów: głównie gospodarstwa agroturystyczne, piekarnie, restauracje, zajazdy, karczmy, ekofarmy, tawerny, smażalnie ryb, zakłady przetwórcze owoców i warzyw, pierogarnie oraz gospodarstwa rybackie.
Województwo warmińsko-mazurskie wstąpiło w 2005 r. do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i było jej pierwszym polskim członkiem.
Oprócz prestiżu i możliwości posługiwania się logo sieci, członkostwo daje również prawo do umieszczania informacji o sobie na stronie województwa i Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Firmy wpisane na listę mogą też bezpłatnie reklamować się w regionalnych folderach promocyjnych, a także uczestniczyć w regionalnych imprezach promocyjnych.(PAP)