Nowelizacja Prawa wodnego oraz innych ustaw to projekt prezydencki, który Komorowski złożył w Sejmie w sierpniu ubiegłego roku. Sejm uchwalił nowelę w kwietniu.

Jak poinformował dziennikarzy prezydencki minister Olgierd Dziekoński, prezydent w Bielsku-Białej spotka się także z uczestnikami Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Podczas wizyty przewidziano wystąpienie prezydenta.

Po wejściu ustawy w życie rowerzyści będą mogli m.in. jeździć po wałach przeciwpowodziowych - co obecnie jest zabronione. Nowela ma też ułatwić wyznaczanie szlaków turystycznych wzdłuż rzek, co - według prezydenckiej kancelarii - korzystnie wpłynie na rozwój turystyki rowerowej na wielu nowych, atrakcyjnych krajobrazowo trasach.

Ustawa przewiduje, że ścieżki rowerowe będą traktowane jak inwestycje celu publicznego; zdaniem Dziekońskiego ma to ułatwić budowę szlaków dla rowerzystów. Zgodnie z nowelą, drogi rowerowe będzie można budować niezależnie od systemu dróg przeznaczonych dla ruchu samochodowego.

"Wyznaczenie - tak jak jest to w wielu krajach europejskich, w Czechach, ale również w Niemczech, Holandii, Skandynawii - dróg rowerowych poza drogami komunikacji kołowej pozwoli rowerzystom nie tylko na bezpieczne, ale również i przyjemne korzystanie z roweru w sposób, powiedziałbym, taki bardziej krajobrazowy" - mówił Dziekoński. Prezydencki minister podkreślał też, że w Polsce jest ponad 9 tys. km ścieżek rowerowych, a w Czechach - ponad 37 tys. km.

Po wejściu w życie noweli budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale będzie wymagało zgłoszenia np. do marszałka województwa. Szlaki rowerowe nie powstaną jednak w miejscach, gdzie inwestycja będzie mogła spowodować pogorszenie stanu środowiska lub wpłynie na zwiększenie zagrożenia powodziowego. Jeżeli zagrożona będzie szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, zarządca wału będzie mógł wprowadzić czasowy zakaz poruszania się po nim. (PAP)