Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) w Koninie to inwestycja warta 296 mln zł netto, która ma powstać do 21 grudnia 2015 roku.


Spalarnia będzie mogła przetwarzać 94 tys. ton odpadów rocznie. Ma unieszkodliwiać odpady wytwarzane przez mieszkańców 36 gmin, w których żyje około 370 tys. ludzi. Przy okazji spalania odpadów zakład będzie mógł wytwarzać do 6,75 MW energii elektrycznej i do 15,4 MWt energii cieplnej.


Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, którego liderem jest austriacki Integral wraz z polskimi spółkami Erbud i Introl.


Inwestycja jest dofinasowana z europejskiego Funduszu Spójności (ponad 154 mln zł). Pozostałe środki na jej realizacje to 145 mln zł pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 10 mln zł wkładu własnego samorządów, który został sfinansowany z kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.