Wapnowanie gleb to ważny zabieg agrotechniczny kształtujący odczyn gleby. W Polsce większość uprawianych roślin wymaga gleb lekko kwaśnych o odczynie zbliżonym do obojętnego, tymczasem większość gleb użytkowanych rolniczo należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych, stąd konieczność ich okresowego wapnowania.

Od kilku lat w woj. śląskim do wapnowania dopłaca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który podpisuje w tej sprawie umowy ze Śląską Izbą Rolniczą. Zarówno w ubiegłym, jak i w 2013 r., na ten cel zapisano po 2 mln zł.

Ubiegłoroczny plan zakładał do końca roku wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego. W efekcie przewidziano zmniejszenie zakwaszenia blisko 10 tys. hektarów użytkowanych rolniczo gleb w regionie. Proces przebiegał jednak wolniej od założeń. Do połowy września zeszłego roku wsparcie wartości ponad 1 mln zł otrzymało 287 rolników; w sumie na wapnowanie ponad 5,3 tys. ha gruntów wydali oni blisko 2,3 mln zł. Wysiano 15,7 tys. ton wapna.

"W związku ze spowolnieniem tempa realizacji zakupów wapna przez rolników, Śląska Izba Rolnicza zwróciła się o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca marca, a następnie do końca czerwca 2013 r. Zarząd Funduszu wyraził na to zgodę" - poinformował PAP Piotr Biernat z katowickiego Funduszu.

Jednocześnie zgłoszono kolejny wniosek o wsparcie wapnowania w 2013 roku kwotą 2 mln zł - podobnie jak w roku ubiegłym. Trwają prace związane z przygotowaniem umowy dotacji. Efekt ma być taki sam jak w poprzednich latach - ponad 26 tys. ton wapna wysianego na 9-10 tys. hektarów kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb.

Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie ze środków WFOŚiGW na wapnowanie jest posiadanie na terenie woj. śląskiego gleb rolniczych wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Chodzi o dokument pod nazwą "Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi". Rolnicy ubiegający się o dofinansowanie powinni także mieć aktualny dokument wystawiony przez okręgową stację chemiczno-rolniczą, potwierdzający i ustalający potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.

Uzyskanie przez rolników dofinansowania będzie możliwe po podpisaniu indywidualnej umowy cywilnoprawnej ze Śląską Izbą Rolniczą w Katowicach. Będzie ona pośredniczyła w wypłacie ustalonej kwoty wsparcia zakupu wapna nawozowego; w dotychczasowym programie jednostkowe dofinansowanie wynosi 75 zł do jednej tony czystego składnika nawozowego.

W 2011 r. z tej formy wsparcia skorzystało 491 rolników. Wapnowaniu poddano gleby na obszarze ponad 10,1 tys. hektarów, na których wysiano ok. 26,6 tys. ton wapna w dawkach zalecanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia sięgnęła 4 mln zł.

Głównym celem wapnowania jest odkwaszenie gleby, co poprawia jej urodzajność i zwiększa przyswajalność m.in.: fosforu, potasu i magnezu oraz mikroelementów przez rośliny. Ziemia staje się mniej podatna na przenikanie metali ciężkich, maleje toksyczne działanie glinu czy manganu. Efektywniejsze są procesy rozkładu substancji organicznej, poprawia się jakość płodów rolnych. Należy jednak starannie dobierać dawki nawozu i uważać, aby nie doszło np. do przesuszenia gleby.

mab/ amac/